319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

Wat is er nieuw?

Cijfergegevens

Teksten

Kies een paritair sub-comité:

  • 319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestings inrichtingen en-diensten van de Vlaamse Gemeenschap
  • 319.02 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestings inrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en Duiststalige Gemeenschap