319.01

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
02 Bevoegdheid van het paritair comité en het paritair subcomité 19/06/2012 29/06/2012 31/12/2999
03 Beroepenclassificatie 16/10/2020 01/09/2019 31/12/2999
0401 Loonvoorwaarden 30/01/2024 01/01/2022 31/12/2050
0402 Bezoldigingen vanaf 1 december 2023 23/11/2023 01/12/2023 31/12/2050
0405 Haard- of standplaatsvergoeding 26/07/2021 01/01/2001 01/03/2021
05 Eindejaarspremie 17/12/2020 01/01/2020 31/12/2050
06 Consumptiecheques 23/06/2021 01/04/2020 31/12/2021
0601 Eenmalige premie 21/04/2022 01/01/2021 31/12/2049
07 Arbeidsduur 29/04/2005 29/11/1979 31/12/2999
0702 Managementsondersteuning en omkaderende functies (bevordering van de tewerkstelling) 02/08/2002 01/01/2001 31/12/2999
0704 nachtarbeid 23/07/2002 01/07/1998 31/12/2999
0705 Zondagsarbeid en arbeid op feestdagen 23/07/2002 29/11/1979 31/12/2999
08 Telewerk 18/07/2023 22/03/2022 31/12/2050
1001 Bepaling van de vakantiedagen 23/06/2021 27/04/2021 31/12/2050
1003 Toekenning van conventionele verlofdagen 17/12/2020 01/01/2016 31/12/2999
1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels 19/12/2023 01/07/2009 31/12/2999
1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2024 09/02/2024 01/02/2024 31/12/2050
13 Klein verlet 14/09/2021 25/07/2021 31/12/2050
14 Verlof wegens dwingende familiale redenen 28/04/2005 15/10/1984 31/12/2999
15 Opzeggingstermijn 25/09/2012 05/10/2012 31/12/2013
16 Carenzdag 28/04/2005 01/01/2001 31/12/2013
19 Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten 02/07/2019 01/01/2015 31/12/2999
1901 Intersectoraal Sociaal Fonds (I.S.F.) - Ontbonden 06/06/2013 01/01/2013 01/07/2013
1902 Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Secotraal Fonds Sociale Maribel" voor de opvoedings- en huisvestingsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap" en vaststelling van zijn statuten. 12/06/2015 19/11/2015 31/12/2999
1903 Bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen 01/06/2021 01/01/2021 31/12/2022
2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep 04/08/2023 01/07/2023 30/06/2025
2103 SWT 60 jaar - 33 jaar - nachtarbeid/zwaar beroep 04/08/2023 01/07/2023 30/06/2025
2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 04/08/2023 01/07/2023 30/06/2025
2201 Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem 17/02/2015 31/12/2011 30/12/2014
2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem 21/05/2015 01/01/2015 31/12/2017
23 Statuut vakbondsafvaardiging 28/04/2005 01/07/1998 31/12/2999
24 Kredieturen syndicale vorming 11/09/2012 01/01/2012 31/12/2999
25 Syndicale premie 25/08/2021 08/07/2021 31/12/2050
2801 Tijdskrediet met motief 16/02/2023 01/06/2017 31/12/2050
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 22/10/2015 19/02/2013 31/12/2050
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 04/08/2023 01/07/2023 30/06/2025
280601 Tijdskrediet (organisatie, varia) 22/10/2015 19/02/2013 31/12/2050
280602 Zorgkrediet, loopbaankrediet, recht op vrijwillige vermindering van arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar ("landingsbanen"), en andere eindeloopbaanregelingen 27/10/2008 01/01/2001 31/12/2999
34 Prestaties van algemeen belang in vredestijd 30/07/2002 01/07/1998 31/12/2999
37 Arbeidsovereenkomst (opeenvolgende – AOK bepaalde duur – vervangingsovereenkomst) 15/05/2020 17/12/2019
42 Tijdstip van uitbetaling van het loon 29/04/2005 01/01/2001 31/12/2999
43 Maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling (Sociale Maribel) 28/10/2008 01/01/2007 31/12/2999
48 Beroepsopleiding 23/06/2021 20/05/2021 31/12/2022
4802 Bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen 03/12/2018 01/01/2019 31/12/2020
4803 Bijkomende tewerkstelling i.k.v. structureel instroomkanaal 15/06/2023 01/01/2023 31/12/2049
51 Transparantie van de personeelsinzet en het sociaal overleg 17/08/2018 21/03/2018 31/12/2999
5201 Oprichting van "sociaal fonds 319.01 tot aanvullende financiering 2de pensioenpijler" 30/07/2015 15/12/2014 31/12/2999
5202 Bijdrage fonds 2de pensioenpijler voor het jaar 2021 15/09/2021 20/01/2021 31/12/2050
5203 Pensioentoezegging voor het jaar 2020 14/09/2021 01/01/2021 31/12/2021
5204 Sectoraal aanvullend pensioenstelsel 17/07/2019 01/01/2018 31/12/2999
63 Welzijn op het werk 11/03/2020 17/12/2019
66 Levenssfeer 14/06/2023 01/04/2023 01/01/2050