327.01

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
02 Bevoegdheid van het paritair subcomité 13/09/2023 01/07/2023 31/12/2050
0301 Beroepenclassificatie Sociale werkplaatsen Omkaderingspersoneel 29/09/2022 01/01/2002 31/12/2050
030201 Beroepenclassificatie Beschutte werkplaatsen Omkaderingspersoneel 01/03/2005 21/11/1997 31/12/2999
030202 Beroepenclassificatie Beschutte werkplaatsen Productiepersoneel 01/03/2005 01/01/1997 31/12/2999
0303 Verplichte inschrijving op de loonfiche van de professionele categorie 20/05/2021 01/01/2021 31/12/2050
0401 Loonvoorwaarden 29/07/2021 01/01/2010 31/12/2050
040101 Loonvoorwaarden Sociale werkplaatsen Omkaderingspersoneel 12/10/2022 01/01/2002 31/12/2050
040102 Loonvoorwaarden Beschutte werkplaatsen Omkaderingspersoneel 27/05/2009 01/01/2009 31/12/2050
040103 Loonvoorwaarden Beschutte werkplaatsen Productiepersoneel 27/05/2009 01/12/2008 31/12/2050
040104 Onregelmatige prestaties-Horeca 26/04/2021 01/01/2020 31/12/2050
040105 Onregelmatige prestaties 26/04/2021 01/01/2020 31/12/2050
040106 Anciënniteitstoeslag-Doelgroepwerknemers 13/12/2022 01/01/2021 31/12/2050
040201 Lonen vanaf 1 november 2023 - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel 07/11/2023 01/11/2023 31/12/2050
040202 Lonen vanaf 1 november 2023 - Beschutte werkplaatsen - Omkaderingspersoneel 07/11/2023 01/11/2023 31/12/2050
040203 Lonen vanaf 1 november 2023 - Beschutte werkplaatsen - Productiepersoneel 07/11/2023 01/11/2023 31/12/2050
0406 Betalingswijze van het loon 13/10/2022 01/07/2016 31/12/2050
0501 Eindejaarspremie - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel 25/03/2019 01/01/2020 31/12/2050
0502 Eindejaarspremie - Sociale werkplaatsen - Doelgroepwerknemers 29/07/2022 01/03/2022 31/12/2050
0503 Eindejaarspremie - Beschutte werkplaatsen - Arbeiders die niet vallen onder de CAO van 21 november 1997 29/07/2022 01/03/2022 31/12/2050
0601 Septemberpremie - Omkaderingspersoneel 20/09/2022 01/01/2021 31/12/2050
060201 Vlaamse aanmoedigingspremies - Sociale Werkplaatsen 27/10/2003 01/01/2002 31/12/2050
060202 Vlaamse aanmoedigingspremies - Beschutte werkplaatsen 12/07/2004 01/01/2002 31/12/2050
060301 Eenmalige premie (2021-2024) 10/05/2021 01/01/2021 31/12/2024
060302 Consumptiecheques (2020-2021) 20/05/2021 01/05/2020 31/12/2021
070101 Arbeidsduur - Sociale werkplaatsen 10/10/2003 01/01/2001 31/12/2050
070102 Arbeidsduur - Beschutte werkplaatsen 15/07/2004 01/01/1997 31/12/2050
0702 Bevordering van de tewerkstelling 12/07/2004 01/01/2003 31/12/2050
08 Telewerk 28/07/2022 21/03/2022 31/12/2050
1001 Bepaling van de vakantiedagen 19/07/2021 15/06/2021 31/12/2050
10030101 Toekenning van extra verlofdagen voor werknemers in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar in de sociale werkplaatsen 26/07/2004 01/01/2002 31/12/2999
100401 Eindeloopbaandagen - Sociale werkplaatsen 25/03/2019 01/01/2019 31/12/2050
100402 Vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon - beschutte werkplaatsen 09/04/2019 01/01/2019 31/12/2050
120101 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels (beschutte werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap) 26/01/2024 01/06/2023 31/12/2050
120102 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels (sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap) 26/01/2024 01/06/2023 31/12/2050
120103 Mobiliteit - Beschutte werkplaatsen 12/07/2004 01/06/2002 31/12/2999
120201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2024 - Beschutte werkplaatsen 07/02/2024 01/02/2024 31/12/2050
120202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2024 - Sociale werkplaatsen 07/02/2024 01/02/2024 31/12/2050
13 Klein verlet 14/07/2023 25/05/2023 31/12/2050
1502 Opzegtermijnen 25/09/2012 25/09/2012 31/12/2013
1601 Carensdag - Sociale werkplaatsen 15/07/2004 01/10/2001 31/12/2013
1602 Carensdag - Beschutte werkplaatsen 15/07/2004 01/04/2001 31/12/2013
1801 Werkkledij -Sociale werkplaatsen 06/11/2023 01/07/2011 31/07/2023
190101 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten- Beschutte werkplaatsen 13/03/2013 01/01/2013 31/12/2999
190102 Fonds voor Bestaanszekerheid: statuten- Sociale werkplaatsen 31/05/2012 01/07/2011 31/12/2999
190201 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen 28/04/2022 01/01/2021 31/12/2021
190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen - Sociale werkplaatsen 24/06/2020 01/01/2019 31/12/2020
190203 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen- Beschutte werkplaatsen 28/04/2022 01/01/2022 31/12/2022
190301 Risicogroepen 24/06/2020 01/01/2019 31/12/2020
190302 Tewerkstelling en opleiding risicogroepen - sociale werkplaatsen 28/04/2022 01/01/2021 31/12/2022
1904 Sectoraal Vormingsfonds voor de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap 31/05/2012 01/07/2011 31/12/2999
1905 Sectoraal Vormingsfonds voor de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen 16/07/2004 01/10/2002 31/12/2999
200101 Aanvullende werkloosheidsuitkering - Sociale werkplaatsen - Arbeiders 10/04/2019 01/05/2012 31/12/2018
200102 Aanvullende werkloosheidsuitkering - Sociale werkplaatsen - Bedienden 11/04/2019 01/05/2012 31/12/2018
200201 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid) - Arbeiders 06/02/2024 01/01/2019 31/12/2050
200202 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid) - Bedienden 06/02/2024 01/01/2019 31/12/2050
200203 Aanvullende werkloosheidsuitkering - Beschutte werkplaatsen - Arbeiders 11/04/2019 01/05/2012 31/12/2018
200204 Aanvullende werkloosheidsuitkering - Beschutte werkplaatsen - Bedienden 16/10/2012 01/01/2012 31/12/2018
2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep 26/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
2103 SWT 60 jaar – 33 jaar - nachtarbeid/zware beroepen 26/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
2104 SWT 60 jaar – 40 jaar 26/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
220101 Historiek SWT 58 jaar - kliksysteem - Sociale werkplaatsen 30/03/2012 01/01/2013 31/12/2014
220102 Historiek SWT 58 jaar - kliksysteem- Beschutte werkplaatsen 03/10/2012 01/01/2013 31/12/2014
2301 Oprichting van een vakbondsafvaardiging - Sociale werkplaatsen 28/03/2012 01/01/2012 31/12/2999
2302 Syndicale afvaardiging - Beschutte werkplaatsen 12/03/2012 08/11/2011 31/12/2999
2401 Verlof voor syndicaal werk (sociale werkplaatsen) 29/03/2012 01/01/2012 31/12/2999
2402 Verlof voor syndicaal werk (beschutte werkplaatsen) 29/03/2012 01/01/2012 31/12/2999
2501 Instelling van een syndicale premie in de sociale werkplaatsen 23/11/2023 01/01/2010 31/12/2050
280101 Tijdskrediet met motief - Sociale werkplaatsen 16/02/2023 01/01/2019 31/12/2050
280102 Tijdskrediet met motief - Beschutte werkplaatsen 16/02/2023 01/01/2019 31/12/2050
280201 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) - Sociale werplaatsen 11/05/2021 01/01/2019 31/12/2050
280202 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) - Beschutte werkplaatsen 11/05/2021 01/01/2019 31/12/2050
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 26/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
280401 Tijdskrediet (drempel) - Sociale werklplaatsen 11/05/2021 01/01/2019 31/12/2050
35 Nieuwe arbeidsregelingen 25/03/2019 01/01/2019 31/12/2999
37 Arbeidsovereenkomst (opeenvolgende – AOK bepaalde duur – vervangingsovereenkomst) 18/08/2020 17/12/2019 31/12/2999
43010101 Vrijwillige vermindering van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan vanaf de leeftijd van 50 jaar - Sociale werkplaatsen 09/07/2004 01/01/2001 31/12/2999
43010102 Vrijwillige vermindering van de arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar - Beschutte werkplaatsen 09/07/2004 01/01/2001 31/12/2999
43010201 Recht op zorgkrediet en loopbaankrediet - sociale werkplaatsen 12/07/2004 01/10/2001 31/12/2999
43010202 Loopbaankrediet - Beschutte werkplaatsen 12/07/2004 01/07/2001 31/12/2999
43010302 Het recht op zorgkrediet - Beschutte werkplaatsen 27/10/2003 01/07/2001 31/12/2999
4302 Bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector - beschutte werkplaatsen 28/07/2022 01/01/2022 31/12/2050
4303 Ondernemingscontracten 16/04/2019 01/01/2019 31/12/2999
44 Vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers (- 26 jaar) aan te werven 05/03/2021 01/01/2020 31/12/2021
4801 Vorming op het niveau van de ondernemingen - Sociale werkplaatsen 06/10/2014 01/01/2014 31/12/2015
4802 Vorming op het niveau van de ondernemingen - Beschutte werkplaatsen 06/10/2014 01/01/2014 31/12/2014
4803 Beroepsopleiding- Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven 19/07/2021 15/06/2021 31/12/2050
5201 Aanvullend pensioen: sociaal fonds tweede pensioenpijler 11/06/2015 15/12/2014 31/12/2999
5202 Aanvullend pensioen: bijdragen sociaal fonds tweede pensioenpijler 26/08/2021 25/02/2021 31/12/2050
5203 Aanvullend pensioen: pensioenreglement tweede pensioenpijler 30/10/2023 01/01/2023 31/12/2022
5204 Aanvullend pensioen: sectorale pensioentoezegging 09/12/2022 01/01/2022 31/12/2050
54 Ecocheques 10/05/2021 01/01/2021 31/12/2050
5501 Anti-crisismaatregelen - sociale werkplaatsen 04/04/2011 01/01/2011 31/12/2999
5502 Anti-crisismaatregelen - beschutte werkplaatsen 12/08/2011 01/06/2011 31/12/2999
63 Welzijn op het werk 31/07/2020 17/12/2019 31/12/2999
64 Coronavirus: sectorale gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan 19/05/2020 15/05/2020 31/12/2999
66 Levenssfeer 13/06/2023 30/03/2023 31/12/2049