331.00.20

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
02 Bevoegdheid van het paritair comité 14/01/2022 06/10/2016 31/12/2999
03 Toekenning van het bediendestatuut aan het verzorgend personeel 03/02/2014 01/07/2006 31/12/2999
0301 Beroepenclassificatie - Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) 14/10/2021 01/03/2021 31/12/2050
0302 Beroepenclassificatie - Centra voor geestelijke gezondheidszorg 08/10/2013 01/01/2010 31/12/2999
030301 Sectorale functieclassificatie IFIC - Centra voor geestelijke gezondheidszorg 27/07/2022 07/06/2021 31/12/2050
030302 Functiebeschrijvingen IFIC - Centra voor geestelijke gezondheidszorg 27/07/2022 01/07/2021 31/12/2050
030303 Procedures voor de invoering van een sectorale functieclassificatie en voor de rapportering aan de vzw IFIC - Centra voor geestelijke gezondheidszorg 26/07/2022 07/06/2021 31/12/2050
04010101 Loonvoorwaarden - Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) 27/09/2023 01/01/2022 31/12/2050
04010102 Loonvoorwaarden - Centra voor geestelijke gezondheidszorg 10/10/2013 01/01/2010 31/12/2999
04010201 Loontoeslagen - Ontwikkelingsstoornissen, tele-onthaal, vertrouwenscentra kindermishandeling & diensten en centra voor de gezondheidspromotie en preventie, de ziekenfondsen uitgezonderd 28/11/2023 01/01/2001 31/12/2050
04010202 Loontoeslagen - Centra voor geestelijke gezondheidszorg 14/10/2013 01/01/2010 31/12/2999
040103 Berekening van de anciënniteit bij de indienstneming 09/04/2015 01/01/2015 31/12/2999
040201 Bezoldigingen vanaf 1 december 2023 - Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) 28/11/2023 01/12/2023 31/12/2050
040202 Bezoldigingen vanaf 1 oktober 2021 - Centra voor geestelijke gezondheidszorg 04/11/2021 01/10/2021 31/12/2050
04030101 Gewaarborgd minimumloon - Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) 11/10/2021 01/03/2021 31/12/2050
04030102 Gewaarborgd minimumloon - Centra voor geestelijke gezondheidszorg 10/10/2013 01/01/2010 31/12/2999
04030201 Gewaarborgd minimumloon vanaf 1 december 2023 - Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) 28/11/2023 01/12/2023 31/12/2050
04030202 Gewaarborgd minimumloon vanaf 1 oktober 2021 - Centra voor geestelijke gezondheidszorg 03/11/2021 01/10/2021 31/12/2050
04030301 Evolutie van het gewaarborgd minimumloon sedert 1 oktober 2018 - Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) 28/11/2023 01/12/2023 31/12/2050
04030302 Evolutie van het gewaarborgd minimumloon sedert 1 januari 2013 - Centra voor geestelijke gezondheidszorg 03/11/2021 01/10/2021 31/12/2050
040501 Haard- of standplaatstoelage - Overige gezondheidsinrichtingen - en diensten (GID) 07/10/2021 01/03/2021 31/12/2050
040502 Haard- of standplaatstoelage - Centra voor geestelijke gezondheidszorg 15/10/2013 01/05/1991 31/12/2999
05 Eindejaarspremie 17/12/2020 01/01/2020 31/12/2999
0601 Eenmalige premie 250 EUR (2022) 15/06/2022 01/01/2021 31/12/2050
0602 Eenmalige premie: 133 EUR (2023) - Centra voor geestelijke gezondheidszorg 27/11/2023 02/10/2023 30/11/2023
0606 Consumptiecheques 03/08/2021 01/05/2020 31/12/2021
070101 Arbeidsduur 19/09/2013 01/04/1988 31/12/2050
070102 Arbeidsduur - Overschrijding van de grenzen 07/07/2021 28/03/2010 31/12/2050
070103 Vrijstelling van prestaties 07/05/2015 01/01/2015 31/12/2050
0704 Nachtarbeid 03/02/2014 01/01/1988 31/12/2999
0705 Zondagsarbeid 03/02/2014 22/02/1968 31/12/2050
08 Telewerk 23/10/2023 07/03/2022 31/12/2050
1001 Bepaling van de vakantiedagen 08/09/2023 19/04/2021 31/12/2050
100301 Bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 35 jaar t.e.m. 44 jaar - Tele-onthaal, centra voor geestelijke gezondheidszorg, vertrouwenscentra kindermishandeling en gezondheidspromotie en preventie, met uitz. van de ziekenfondsen 07/04/2015 01/01/2015 31/12/2050
100302 Bijkomende vakantiedagen - Centra voor geestelijke gezondheidszorg, tele-onthaal en gezondheidspromotie en preventie, met uitz. van de ziekenfondsen 23/10/2023 01/01/2015 31/12/2999
100303 Extra verlofdagen - Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, eerstelijnszones en zorgraden 23/10/2023 01/07/2022 31/12/2050
1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels 04/01/2024 01/07/2023 31/12/2050
1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2024 13/02/2024 01/02/2024 31/12/2050
13 Klein verlet 14/07/2023 25/05/2023 31/12/2050
14 Verlof voor dwingende familiale redenen 07/04/2015 01/01/2015 31/12/2999
16 Carenzdag 17/09/2013 01/01/2001 31/12/2013
190101 Sociaal Fonds : statuten 07/04/2015 01/01/2015 31/12/2050
190102 Sectoraal Fonds Sociale Maribel: statuten 01/06/2015 15/12/2014 31/12/2050
1903 Risicogroepen 02/05/2022 01/01/2021 31/12/2022
2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep 28/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
2103 SWT 60 jaar - 33 jaar - nachtarbeid, zwaar beroep 15/11/2021 01/07/2021 30/06/2023
2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 28/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
220101 Historiek SWT 58 jaar - Kliksysteem 19/01/2015 01/01/2014 31/12/2014
220102 Historiek SWT 58 jaar - Kliksysteem (VSO en Vlaams Welzijnsverbond) 17/09/2013 31/12/2011 30/12/2014
2202 Historiek SWT 60 jaar - Kliksysteem 10/07/2015 01/01/2015 31/12/2017
2301 Syndicale afvaardiging in ondernemingen van minstens 50 werknemers 07/04/2015 01/01/2015 31/12/2999
2302 Syndicale afvaardiging in ondernemingen met minder dan 50 werknemers 07/04/2015 01/01/2015 31/12/2999
24 Syndicale vorming 17/09/2013 01/01/2012 31/12/2999
25 Syndicale premie 02/10/2014 01/07/2014 31/12/2999
2801 Tijdskrediet met motief 17/02/2023 01/07/2017 31/12/2050
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 21/11/2017 01/07/2017 31/12/2999
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 28/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
2806 Tijdskrediet (Vlaamse aanmoedigingspremie) 07/04/2015 01/01/2015 31/12/2999
33 Model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden 08/10/2000 11/05/1985 31/12/2999
34 Prestaties van algemeen belang in vredestijd 07/04/2015 01/01/2015 31/12/2999
36 Positieve acties voor vrouwen 28/09/2012 01/01/1992 31/12/2999
37 Arbeidsovereenkomst - Stabiliteit 23/03/2021 19/12/2019 31/12/2999
40 Deeltijdse arbeid 07/04/2015 01/01/2015 31/12/2999
42 Tijdstip van uitbetaling van het loon - Tele-onthaal, centra voor geestelijke gezondheidszorg, vertrouwenscentra kindermishandeling en gezondheidspromotie en preventie, met uitz. van de ziekenfondsen 07/04/2015 01/01/2015 31/12/2999
480101 Vorming op het niveau van de voorzieningen - Ontwikkelingsstoornissen, tele-onthaal, centra voor geestelijke gezondheidszorg en vertrouwenscentra kindermishandeling 17/09/2013 01/01/2002 31/12/2999
480102 Opleidingsinitiatieven 03/09/2013 01/01/2013 31/12/2014
480103 Bevordering van de tewerkstelling in de non-profit-sector 29/06/2015 01/01/2003 31/12/2999
480104 Bevordering van de tewerkstelling in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 07/04/2015 01/01/2015 31/12/2999
480105 Managementsondersteuning en omkaderende functies - Ontwikkelingsstoornissen, tele-onthaal, vertrouwenscentra kindermishandeling en centra voor geestelijke gezondheidszorg 09/08/2013 01/01/2001 31/12/2999
480106 Modaliteiten van de opleiding voor zorgkundigen in het kader van bijkomende handelingen 03/05/2022 01/01/2020 31/12/2024
4802 Omschrijving van de risicogroepen 07/04/2015 01/01/2015 31/12/2050
51 Derde arbeidscircuit (DAC) en Programma ter bevordering van de werkgelegenheid (PBW) - Tele-onthaal, centra voor geestelijke gezondheidszorg en vertrouwenscentra kindermishandeling 21/05/2015 01/01/2001 31/12/2999
5201 Aanvullend pensioen 17/07/2019 01/12/2018 31/12/2999
5202 Aanvullend pensioen - Sociaal Fonds tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler 21/04/2015 15/12/2014 31/12/2999
5203 Financiering aanvullend pensioen 02/11/2023 10/01/2023 31/12/2050
5204 Aanvullend pensioen - Pensioentoezegging 25/08/2021 01/01/2021 31/12/2050
54 Ecocheques 07/05/2020 01/01/2019 31/12/2999
5402 Ecocheques - Centra voor geestelijke gezondheidszorg 02/08/2023 03/07/2023 30/09/2023
63 Welzijn op het werk 19/11/2020 19/12/2019 31/12/2999
64 Coronavirus: sectorale gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan 07/05/2020 04/05/2020 31/12/2999
66 Levenssfeer 13/06/2023 01/04/2023 31/12/2049