0401 Loonvoorwaarden

Paritair (sub-)Comité nr.:
339.01.00-00.00

Bijwerking: 15/03/2023
Geldig vanaf: 05/12/2017

In het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting werd op 5 december 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het indexmechanisme (nr. 144396/CO/339).

Voor de evolutie van de bezoldigingen verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
05/12/2017
Registratienr
144396
Geldig van
05/12/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
06/12/2017
Registratiedatum
08/02/2018
Onderwerp
indexmechanisme
BS Bericht van neerlegging
16/02/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/10/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
29/10/2018
Keywords
LONEN
Historiek
05/12/2017 31/12/2050 0401 Loonvoorwaarden