0402 Bezoldigingen vanaf 1 december 2023

Paritair (sub-)Comité nr.:
339.01.00-00.00

Bijwerking: 11/12/2023
Geldig vanaf: 01/12/2023

Indexatie: + 2 % op de minimum- en effectieve bezoldigingen en op het gewaarborgd minimumloon

Volgens het indexatiesysteem van toepassing in het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting moeten de minimum- en effectieve bezoldigingen van de werknemers die onder het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest ressorteren, verhoogd worden met 2 % vanaf 1 december 2023.

Vanaf 1 december2023 wordt het gewaarborgd minimumloon vastgesteld op 2.203,08 EUR  //  13,3790 EUR.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0403.

Praktische schikkingen

De aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw worden verzocht om op de voorbereide prestatieopgaven of in de verloningssoftware de bezoldigingen te verbeteren, rekening houdend met de aanpassing waarvan boven sprake.

Historiek
01/12/2023 31/12/2050 0402 Bezoldigingen vanaf 1 december 2023
01/01/2023 30/11/2023 0402 Bezoldigingen vanaf 1 januari 2023
01/12/2022 31/12/2022 0402 Bezoldigingen vanaf 1 december 2022
01/09/2022 30/11/2022 0402 Bezoldigingen vanaf 1 september 2022
01/06/2022 31/08/2022 0402 Bezoldigingen vanaf 1 juni 2022
01/04/2022 31/05/2022 0402 Bezoldigingen vanaf 1 april 2022
01/02/2022 31/03/2022 0402 Bezoldigingen vanaf 1 februari 2022
01/10/2021 31/01/2022 0402 Bezoldigingen vanaf 1 oktober 2021
01/04/2020 30/09/2021 0402 Bezoldigingen vanaf 1 april 2020