0403 Gewaarborgd minimumbezoldiging

Paritair (sub-)Comité nr.:
339.01.00-00.00

Bijwerking: 15/03/2023
Geldig vanaf: 05/12/2017

Bedragen op 1/01/2023: 2.159,88 EUR //  13,1167 EUR

In het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting werd op 5 december 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het sectorale minimumloon (nr. 144388/CO/339).

1. Principe

Aan de werknemers die op maandelijkse basis betaald worden wordt een gewaarborgd minimummaandloon verzekerd, vastgesteld op een maandelijks bedrag van 1.807,27 EUR en aan de werknemers tewerkgesteld in een 38-urenweek betaald op basis van een uurloon wordt een gewaarborgd minimum uurloon verzekerd van 10,9753 EUR.  De bedragen zijn van toepassing op 5 december 2017.

Voor jongeren onder de 21 jaar met een studentenovereenkomst : 20 jaar: 94 %, 19 jaar: 88 %, 18 jaar: 82 %, 17 jaar: 76 % en 16 jaar: 70 %.

Voor de huisbewaarders van flatgebouwen: toepassing van de CAO nr. 31.

2. Samenstelling van het gewaarborgd minimumloon

Het gewaarborgd minimumloon heeft betrekking op alle elementen van het loon die verband houden met de normale arbeidsprestaties waarop de werknemer rechtstreeks of onrechtstreeks ten laste van zijn werkgever recht heeft: loon in geld of in natura, vast of variabel loon alsook de premies en voordelen waarop de werknemer recht heeft ten laste van de werkgever uit hoofde van zijn normale arbeidsprestaties. 

Zij omvatten niet de verschuldigde overlonen voor overwerk, de voordelen bedoeld in artikel 19 §2 van het KB van 28/11/1969, de sociale uitkeringen die toegekend worden naar aanleiding van schorsingsperiodes van de arbeidsovereenkomst, noch de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen bedoeld in CAO nr. 90bis van de NAR.

3. Historiek van de bedragen

01/10/2018 1.843,42 EUR 11,1949 EUR
01/04/2020 1.880,29 EUR 11,4188 EUR
01/10/2021 1.917,90 EUR 11,6472 EUR
01/02/2022 1.956,26 EUR 11,8801 EUR
01/04/2022 1.995,39 EUR 12,1178 EUR
01/06/2022 2.035,30 EUR 12,3600 EUR
01/09/2022 2.076,01 EUR 12,6070 EUR
01/12/2022 2.117,53 EUR 12,8595 EUR
01/01/2023 2.159,88 EUR 13,1167 EUR

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
05/12/2017
Registratienr
144388
Geldig van
05/12/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
06/12/2017
Registratiedatum
08/02/2018
Onderwerp
minimumloon
BS Bericht van neerlegging
16/02/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/08/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
10/09/2018
Keywords
LONEN
Historiek
05/12/2017 31/12/2050 0403 Gewaarborgd minimumbezoldiging