06 Coronapremie 2021 (consumptiecheque)

Paritair (sub-)Comité nr.:
339.01.00-00.00

Bijwerking: 09/02/2022
Geldig vanaf: 06/12/2021

Bedrag: 300 EUR

Uitsluiting: neen

Referteperiode: van 01/01/2021 t.e.m. 31/12/2021

Betalingsdatum: uiterlijk op 31/03/2022

Mogelijkheid tot omzetting: De werkgevers die reeds een gelijkaardige prestatie hebben geleverd op ondernemingsvlak moeten deze coronapremie niet toekennen. Deze werkgevers moeten het paritair comité 339.01 schriftelijk op de hoogte brengen van de geleverde gelijkaardige inspanning tegen 15 februari 2022, alsook van de evenwaardige inspanning die ter vervanging van de consumptiecheques zal gebeuren.

In het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest werd op 6 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van consumptiecheques (nr. 169115/CO/339.01).

1. Bedrag

Het maximum bedrag aan consumptiecheques wordt vastgelegd op 300 EUR.

De zichtwaarde van de consumptiecheque bedraagt maximum 10 EUR per cheque.

2. Toekenningsmodaliteiten

De eenmalige bijdrage van de werkgever bedraagt maximaal 300 euro voor de werknemers die een voltijdse contractuele tewerkstellingsbreuk hadden gedurende de volledige referteperiode.

Voor de deeltijdse werknemers wordt het aantal cheques berekend pro rata hun contractuele tewerkstellingsbreuk.

 

Indien men niet de ganse referteperiode gewerkt heeft, wordt het bedrag van de consumptiecheques geproratiseerd als volgt:

  • een bedrag van 30 EUR per maand verbonden door een arbeidsovereenkomst in de betrokken maand (1 dag verbonden door een arbeidsovereenkomst = volledige maand premie);
  • het bedrag is in alle gevallen minimum 100 EUR;
  • de premie wordt vervolgens geproratiseerd volgens de formule: (effectieve arbeidsduur week/reële arbeidsduur per week), maar kan nooit lager zijn dan 100 EUR.

3. Referteperiode

Voor de berekening van het bedrag van de consumptiecheques waarop een werknemer recht heeft, wordt de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 oktober 2021 als referteperiode genomen.

4. Betalingsdatum

De consumptiecheques worden uitgereikt ten laatste tegen 31 maart 2022.

5. Specifieke modaliteiten

De consumptiecheques worden afgeleverd op naam van de werknemer en kunnen niet geheel of gedeeltelijk tegen contant geld worden ingewisseld.

De werkgevers kennen de consumptiecheques "coronapremie" in elektronische vorm toe tenzij op het niveau van de onderneming wordt beslist om deze in papieren vorm toe te kennen, volgens de modaliteiten voorzien in deze overeenkomst.

6. Mogelijkheid tot omzetting

De werkgevers die reeds een gelijkaardige prestatie hebben geleverd op ondernemingsvlak moeten deze coronapremie niet toekennen. Deze werkgevers moeten het paritair comité 339.01 schriftelijk op de hoogte brengen van de geleverde gelijkaardige inspanning tegen 15 februari 2022, alsook van de evenwaardige inspanning die ter vervanging van de consumptiecheques zal gebeuren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
06/12/2021
Registratienr
169115
Geldig van
06/12/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/12/2021
Registratiedatum
21/12/2021
Onderwerp
Consumptiecheques
BS Bericht van neerlegging
12/01/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/08/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
23/09/2022
Keywords
GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
Tekst aangepast op
14/01/2022

Historiek
06/12/2021 31/12/2050 06 Coronapremie 2021 (consumptiecheque)