2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep

Paritair (sub-)Comité nr.:
339.01.00-00.00

Bijwerking: 25/07/2023
Geldig vanaf: 01/01/2025
Geldig tot: 31/12/2026

Leeftijd: 60 jaar

Loopbaan: 35 jaar

Zwaar beroep

Dit stelsel heeft tot doel het recht op een bedrijfstoeslag toe te kennen aan werknemers die:

  • tewerkgesteld zijn in een zwaar beroep;
  • een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar kunnen aantonen op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van de cao;
  • 60 jaar of ouder zijn uiterlijk op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de cao.

 

Van deze 35 jaar moeten :

  • ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

 

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao of in een ondernemings-cao.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de geldigheidsperiode van de cao.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/06/2023
Registratienr
180897
Geldig van
01/01/2025
Geldig tot
31/12/2026
Neerleggingsdatum
26/06/2023
Registratiedatum
17/07/2023
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60 jaar, zwaar beroep
BS Bericht van neerlegging
01/08/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/11/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
28/11/2023
Keywords
LONEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), INDEXERINGSBEPALINGEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
20/07/2023

Historiek
01/01/2025 31/12/2026 2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep