2103 SWT 60 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep

Paritair (sub-)Comité nr.:
339.01.00-00.00

Bijwerking: 25/07/2023
Geldig vanaf: 01/07/2023
Geldig tot: 30/06/2025

Leeftijd: 60 jaar

Loopbaan: 33 jaar

Nachtarbeid/Zwaar beroep

Dit stelsel heeft tot doel het recht op een bedrijfstoeslag toe te kennen aan werknemers:

  • die gedurende minstens 20 jaar (in de loop van de 33 jaar) gewerkt hebben in een arbeidsregeling met nachtprestaties (regeling voorzien door de cao  nr. 46);
  • of die tijdens de laatste 10 jaar minstens 5 jaar of tijdens de laatste 15 jaar minstens 7 jaar in een zwaar beroep tewerkgesteld geweest zijn.

Bovendien moeten deze werknemers:

  • een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar aantonen op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van de cao;
  • 60 jaar of ouder zijn uiterlijk op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de cao.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao die uitdrukkelijk vermeldt dat ze werd afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 166 (01/07/2023 – 30/06/2025).

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de gevallen die in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn bepaald (nachtarbeid en/of zware beroepen?) en op de geldigheidsperiode van de cao.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/06/2023
Registratienr
180895
Geldig van
01/07/2023
Geldig tot
30/06/2025
Neerleggingsdatum
26/06/2023
Registratiedatum
17/07/2023
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60 jaar, ploegenarbeid met nachtprestaties
BS Bericht van neerlegging
01/08/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/11/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
19/12/2023
Keywords
LONEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), INDEXERINGSBEPALINGEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
20/07/2023

Historiek
01/07/2023 30/06/2025 2103 SWT 60 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep