25 Syndicale premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
339.01.00-00.00

Bijwerking: 28/03/2024
Geldig vanaf: 01/01/2023

Bedrag: 100 EUR

Begunstigden: werknemers die een syndicale bijdrage betalen.

In het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest werd op 26 juni 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van een syndicale premie (nr. 180890/CO/339.01).

1. Principe en begunstigden

De werknemers hebben recht op een syndicale premie ten laste van de werkgever.

2. Bedrag

Het bedrag van de syndicale premie per rechthebbende wordt vastgelegd op 100 euro vanaf kalenderjaar 2022.

3. Toekenningsvoorwaarden

Het recht op die syndicale premie beperkt zich tot de werknemers die lid zijn van één van de representatieve werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaams Gewest (PC 339.01).

De syndicale premie geldt zowel voor voltijds als voor deeltijds tewerkgesteld personeel, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst (voor een bepaalde of een onbepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk) vanaf dat ze 1 effectieve arbeidsdag gepresteerd hebben in het sociaal dienstjaar.

4. Procedure

Voor de syndicale premie van het kalenderjaar 2022 verstuurt de werkgever samen met de loonstrook van de maand mei het attest (zie bijlage 1 in CAO) naar de rechthebbende werknemers. Op voorlegging van dit attest betalen de vakorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité 339.01 voor het kalenderjaar 2023 tussen 1 juli en 31 oktober het bedrag van de syndicale premie. 
Voor de syndicale premie vanaf het kalenderjaar 2023 verstuurt de werkgever samen met de loonstrook van de maand januari het attest (zie bijlage 1 in CAO) naar de rechthebbende werknemers. Op voorlegging van dit attest betalen de vakorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité 339.01 vanaf het kalenderjaar 2024 tussen 1 maart en 1 juli het bedrag van de syndicale premie. 

De werknemersorganisaties zenden hun afrekeningen van de uitbetaalde attesten door aan het Het Sociaal Fonds uiterlijk 3 maanden na de bovenstaande uitbetalingsperiode. Het Sociaal Fonds betaalt deze bedragen aan de vakorganisaties terug binnen de 30 dagen na toezending.

5. Financiering

Om het Sociaal Fonds de mogelijkheid te stellen de syndicale premie te vereffenen, moeten de werkgevers een bijdrage betalen: zie hoofdstuk 1902.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/03/2024
Registratienr
186888
Geldig van
01/01/2024
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
21/03/2024
Registratiedatum
22/03/2024
Buiten bereik
Leerlingen aangegeven met de codes 035, 439, 015 en 495
Onderwerp
Syndicale premie
BS Bericht van neerlegging
02/04/2024
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
-
Tekst aangepast op
27/03/2024

Datum CAO
26/06/2023
Registratienr
180890
Geldig van
01/01/2023
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
26/06/2023
Registratiedatum
17/07/2023
Buiten bereik
Leerlingen aangegeven in de DMFA-aangifte met de codes 035, 439, 015 en 495
Onderwerp
Syndicale premie
BS Bericht van neerlegging
01/08/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
03/12/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
04/01/2024
Keywords
SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, SYNDICALE PREMIE
Tekst aangepast op
20/07/2023

Datum CAO
11/05/2023
Registratienr
179627
Geldig van
-
Geldig tot
01/01/2023
Neerleggingsdatum
11/05/2023
Registratiedatum
16/05/2023
Onderwerp
Syndicale premie
BS Bericht van neerlegging
13/06/2023
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, SYNDICALE PREMIE
Tekst aangepast op
18/05/2023

Historiek
01/01/2023 31/12/2050 25 Syndicale premie