Dossier Coronavirus

dossier-corona

Group S begeleidt u meer dan ooit en helpt u om deze gezondheidscrisis te boven te komen. U vindt hierna ons dossier "Coronavirus - Covid-19" om u op de hoogte te houden. Dit dossier groepeert de laatste relevante informatie ter zake.

Contents

 1. 1. Maatregelen van de regering

  1. Afschaffing mondmaskerplicht in openbaar vervoer en reisregels vanaf 23 mei 
  2. tijdelijke tewerkstelling van werknemers die RVA-uitkeringen genieten
  3. verlenging mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten
  4. mogelijkheid om buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden te tewerkstellen
  5. terbeschikkingstelling van werknemers in de zorgsector en het onderwijs
  6. de coronabarometer schakelt naar code geel vanaf 7 maart 2022
  7. terbeschikkingstelling van werknemers in de zorgsector en het onderwijs
  8. vrijwilligerswerk tijdelijk mogelijk in sommige handelsondernemingen
  9. verlenging mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten
  10. einde van de verplichting tot aangifte van werknemers die niet kunnen telewerken
  11. verhoging jaarlijks kostenplafond voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de zorgsector in 2022
  12. neutralisatie van het aantal studentenuren tijdens het 1ste kwartaal 2022 voor het contingent van 475 uren
  13. terugkeer naar kantoor is mogelijk vanaf 18 februari tengevolge van het einde van de telewerkverplichting
  14. de coronabarometer schakelt naar code oranje vanaf 18 februari
  15. aangifte om uiterlijk 6 februari van werknemers die niet kunnen telewerken
  16. telewerk ten belope van 4 dagen per week verlengd tot na 28 januari 2022
  17. de coronabarometer bepaalt voortaan de na te leven coronamaatregelen
  18. Culturele evenementen binnen zijn terug mogelijk !
  19. Telewerk ten belope van 4 dagen per week tot en met 28 januari 2022 !
  20. Beslissingen van het Overlegcomité van 22 december 2021 !
  21. Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona en andere maatregelen worden verlengd tot 31 maart 2022
  22. Telewerk ten belope van 4 dagen per week tot en met 19 december !
  23. Beslissingen van het Overlegcomité van 3 december 2021
  24. Strengere maatregelen voor de periode van 27 november tot en met 19 december 2021
  25. Verplicht telewerk vanaf 20 november 2021 - registratieplicht - attestering indien telewerk niet mogelijk is
  26. Verplicht telewerk en andere maatregelen voor de periode van 20 november 2021 tot 28 januari 2022
  27. Tweede versoepelingsstap vanaf 27 juni!
  28. Coronapremie: hoever staat het?
  29. Op 9 juni gaat stap 1 van de versoepelingen in!
  30. In vier stappen naar een normaler leven deze zomer!
  31. Maatregelen worden stapsgewijze versoepeld na de paasvakantie!
  32. Kappers weer gesloten vanaf 27 maart 2021!
  33. Kappers weer open op 13 februari 2021!
  34. Maatregelen die van 13 januari tot 1 maart 2021 van toepassing zijn
  35. Nieuwe lockdown ... en nieuwe maatregelen!
  36. Nieuwe tijdelijke maatregelen voor oktober 2020
  37. Alle cafés toe in het Brussels Hoodfstedelijk Gewest voor een maand
  38. Maatregelen die vanaf 1 oktober 2020 van toepassing zijn
  39. Maatregelen die vanaf 1 september 2020 van toepassing zijn
  40. Striktere maatregelen vanaf 29 juli 2020
  41. Maatregelen die sinds 4 mei 2020 van toepassing zijn
  42. Maatregelen die van 18 maart tot 3 mei 2020 van toepassing zijn
 2. 2. Tijdelijke werkloosheid
  1. Einde van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona en de oorlog in Oekraïne
  2. Verlenging vereenvoudigde procedure coronawerkloosheid tot 30/06/2022 en uitbreiding tot de tijdelijke werkloosheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne
  3. vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona niet meer mogelijk na 31 maart 2022 !
  4. Verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona en van het quarantaineverlof tot 31/03/2022
  5. Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona nog mogelijk na 31 december 2021?
  6. Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona en andere maatregelen worden verlengd tot 31 december 2021
  7. Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona nog mogelijk na 30 september 2021?
  8. De tijdelijke werkloosheidsuitkeringen zijn gestegen op 1 juli 2021: let op de grens bij toekenning van aanvullingen erop!
  9. Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona en andere maatregelen worden verlengd tot eind september 2021
  10. Tijdelijke werkloosheid in halve dagen voor de dienstenchequebedrijven en voor leerlingenvervoer
  11. Telewerk vanaf 27 juni niet meer verplicht maar sterk aanbevolen!
  12. Herinvoering van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona
  13. Wat met tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020?
  14. Meldingsplicht bij tijdelijke werkloosheid
  15. Vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door het coronavirus die tot 31 augustus 2020 van toepassing is
 3. 3. Gevolgen van tijdelijke werkloosheid
  1. Onderneming in herstructurering
  2. Opzeggingstermijn
  3. Vakantierechten
  4. Moederschapsverlof
  5. ‘Afwezige’ werknemers
  6. Feestdagen
 4. 4. Telewerk
  1. Telewerk ten belope van 4 dagen per week tot en met 28 januari 2022 !
  2. Wettelijk kader verplicht of aanbevolen telewerk verlengd tot 31 maart 2022
  3. Verplicht of aanbevolen, structureel of occasioneel
  4. Telewerk ten belope van 4 dagen per week tot en met 19 december !
  5. Verplicht telewerk vanaf 20 november 2021 - registratieplicht - attestering indien telewerk niet mogelijk is
  6. (Tijdelijke) verhoging van het bedrag van de kostenvergoeding
  7. Einde verplicht telewerk: hoe telewerk op vrijwillige basis invoeren?
  8. U moet uw niet-telewerkers niet meer registreren vanaf 1 juli 2021 !
  9. Telewerk vanaf 9 juni 2021 !
  10. Vanaf april 2021 verplichte registratie van niet-telewerkers
  11. (Tijdelijke) verhoging van het bedrag van de kostenvergoeding
  12. Strengere controles op telewerk vanaf 27 maart 2021!
  13. Verplicht of aanbevolen, structureel of occasioneel
  14. Controle op telewerk in januari en februari 2021
  15. Telewerken vanuit het buitenland?
  16. Gevolgen voor grensarbeiders
 5. 5. Loon en voordelen
  1. Effectieve toekenning van de consumptiecheque mogelijk tot 31 maart 2022!
  2. Kostengrens verhoogd voor sommige vrijwilligers
  3. Zijn door de werkgever ter beschikking gestelde of terugbetaalde mondmaskers en handgels voordelen in natura?
  4. De consumptiecheque doet zijn intrede!
  5. Moet of mag de werkgever een aanvulling op de werkloosheidsuitkeringen betalen?
  6. Nieuwe verlenging van de geldigheidsduur van cheques
  7. Aanvullende pensioenen
  8. Maatregelen inzake aanvullende pensioenen
  9. Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90)
  10. Coronavirus en loonbeslagen
  11. Wat is de impact op de toegelaten arbeid van gepensioneerden?
 6. 6. Schorsing van de arbeidsovereenkomst
  1. Verlenging en uitbreiding van het vaccinatieverlof
  2. Quarantaineverlof mogelijk tijdens de extra week kerstvakantie
  3. Toegestane betaalde afwezigheid voor het afleggen van een COVID-19-test op basis van de Self Assessment Testing Tool
  4. Nieuwe maatregelen inzake tijdskrediet en SWT in de zorgsector en in het onderwijs
  5. Tijdelijke schorsing van het tijdskrediet of thematisch verlof
  6. Tijdskrediet: neutralisatie van corona-ouderschapsverlof en corona-tijdskrediet
  7. Corona-ouderschapsverlof / quarantaineverlof
  8. Hoe omgaan met geplande vakantiedagen?
  9. Let erop dat uw werknemers hun vakantiedagen vóór het einde van het jaar uitputten!
  10. Maatregelen inzake educatief verlof
  11. Collectieve arbeidsduurvermindering en/of vierdagenweek met lastenverlaging
  12. Corona-tijdskrediet en coronalandingsbanen
  13. Compenserende opzeggingsvergoeding en corona-ouderschapsverlof, op welke basis?
 7. 7. Organisatie van het werk
  1. Werknemer in SWT en werkhervatting in een vitale sector
  2. Kan een derde of een student worden ingeschakeld om een werknemer in tijdelijke werkloosheid te vervangen?
  3. Hoe arbeidsovereenkomsten op afstand ondertekenen?
  4. Tewerkstelling van tijdelijk werkloze werknemers door een andere werkgever in een cruciale sector
  5. Coronavirus als motief voor overuren
  6. Uitstel van de sociale verkiezingen als gevolg van het coronavirus
 8. 8. Welzijn et preventie
  1. Einde van de Generieke gids om veilig tijdens een epidemie of een pandemie te werken
  2. Nieuwe generieke gids om veilig tijdens een epidemie of een pandemie te werken
  3. Kan ik mijn werknemers vragen mij een Covid Safe Ticket te overhandigen?
  4. Vaccinatieverlof voor de stagiairs die een opleiding van bedrijfsleider in Brussel volgen
  5. Versterkte preventiemaatregelen in de dienstenchequesector
  6. Vaccinatie tegen corona : 10 vragen en antwoorden
  7. Sneltests
  8. Hoe te werk gaan bij de terugkeer van uw werknemers?
  9. Kan uw werknemer weigeren om te komen werken?
  10. Mag u uw werknemer ondervragen over zijn gezondheidstoestand en zijn identiteit bekend maken als hij besmet is?
  11. Dossier corona : rol van de arbeidsgeneesheer bij een positieve test van een werknemer
  12. Generieke gids om verspreiding van het virus tijdens de coronacrisis tegen te gaan (versie 3)
  13. Controle door de inspectiediensten van het Toezicht op het welzijn op het Werk: checklist
  14. COVID-19 is erkend als beroepsziekte
  15. Sancties door sociaal inspecteurs opgelegd bij overtreding van de preventiemaatregelen
  16. Wat is social distancing?
 9. 9. Quarantaine
  1. Verplichte quarantaine bij terugkeer uit een rode zone en/of een zone met een heel hoog risico en recht op werkloosheidsuitkeringen
  2. Terugkeer uit vakantie van uw werknemers: welke regels zijn van toepassing?
  3. Nieuwigheden inzake testen en quarantaine sinds maandag 23 november 2020
  4. Nieuw medisch getuigschrift voor in quarantaine geplaatste werknemers
  5. Quarantaineperiode bij terugkeer uit rode zone
  6. Wat te doen als uw werknemer terugkeert uit een rode zone maar weigert u hierover te informeren?
  7. Wat te doen als een van uw werknemers zijn vakantie in een risicozone heeft doorgebracht?
 10. 10. Internationaal
  1. Verbod op niet-essentiële reizen en verstrenging van de regels voor niet-inwoners
  2. Grensarbeiders en rode, oranje of groene zones
  3. Geen attest meer nodig voor verplaatsing naar Frankrijk sinds 15 juni 2020
 11. 11. Federale steunmaatregelen
  1. Bijzonder minnelijk afbetalingsplan ook voor sociale bijdragen 1ste kwartaal 2022
  2. Compensatiepremie voor werkgevers uit de evenementensector en bepaalde andere sectoren die gesloten zijn omwille van de coronamaatregelen
  3. Bijzonder minnelijk afbetalingsplan ook voor sociale bijdragen 4de kwartaal 2021
  4. Maatregel betreffende asielzoekers
  5. (Verlenging) tijdelijke steunmaatregelen
  6. Relance doelgroepvermindering voor het 3e kwartaal 2021
  7. Van 25 naar 50 dagen zonder bijdragen in de socioculturele sector
  8. Hoe het hoofd bieden aan problemen met het betalen van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing?
  9. RSZ-maatregelen verlengd
  10. Toekenning van een premie om de verschuldigde sociale bijdragen voor het 3e kwartaal te compenseren
  11. Vermindering van sociale bijdragen voor werkgevers van de reissector
  12. Nieuwe doelgroepverminderingen
  13. Voor de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden
  14. Tijdelijke patronale lastenverlaging via een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
 12. 12. Regionale steunmaatregelen
  1. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  2. In het Waalse Gewest
  3. In de Duitstalige Gemeenschap
 13. 13. Leerlingen en studenten
  1. De sociale en fiscale neutralisatie van studentenuren wordt verlengd en verruimd
  2. Tijdelijke aanpassing van de regeling inzake alternerende opleiding in het Waalse Gewest
  3. Extra termijn voor de formaliteiten inzake de doelgroepvermindering mentors in Vlaanderen
  4. Vlaamse Gemeenschap: de termijn voor het volgen van een mentoropleiding in het kader van alternerend leren wordt verlengd met 6 maanden
  5. Jobstudent: versoepeling van de voorwaarden om kinderbijslag te genieten en geneutraliseerde ‘studentenuren’
 14. 14. Algemene artikelen
  1. Nieuwe maatregelen + tijdelijke werkloosheid overmacht Corona en andere maatregelen worden verlengd tot eind juni 2021
  2. Extra socioeconomische maatregelen
  3. Lockdown : onze antwoorden op uw vragen
 15. 15. Maatregelen voor zelfstandigen
 16. 16. Onlinedocumenten in verband met het coronavirus

1. Maatregelen van de regering

Afschaffing mondmaskerplicht in openbaar vervoer en reisregels vanaf 23 mei 

De coronabarometer die sinds maart dit jaar op code geel stond, wordt gedeactiveerd. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Als gevolg daarvan verdwijnt vanaf maandag 23 mei de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en het Passenger Locator Form voor de meeste reizen. Lees meer.

tijdelijke tewerkstelling van werknemers die RVA-uitkeringen genieten

Sommige werknemers, die RVA-uitkeringen genieten, kunnen tijdelijk van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022 gaan werken in de zorgsector of het onderwijs en de andere sectoren zonder hun voordelen te verliezen. Lees meer.

verlenging mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten

De mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten met een werknemer in tijdelijke werkloosheid is verlengd van 1 januari tot 31 maart 2022 in alle sectoren en in de zorgsector en het onderwijs. Lees meer.

mogelijkheid om buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden te tewerkstellen

Het is mogelijk om buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden in het eerste kwartaal van 2022 te tewerk te stellen in de zorgsector en het onderwijs alsmede in andere sectoren. Lees meer.

terbeschikkingstelling van werknemers in de zorgsector en het onderwijs

Om de zorgsector en het onderwijs in staat te stellen het hoofd te bieden aan problemen op het gebied van tewerkstelling en organisatie tijden de gezondheidscrisis, is het mogelijk om aan hen, onder bepaalde voorwaarden, vaste werknemers ter beschikking te stellen die in andere ondernemingen tewerkgesteld zijn. Lees meer.

de coronabarometer schakelt naar code geel vanaf 7 maart 2022

Het Overlegcomité, dat op 4 maart 2022 is bijeengekomen, heeft beslist dat vanaf 7 maart 2022 de coronabarometer naar code geel overschakelt. De epidemische noodsituatie en de federale fase van het nationaal noodplan worden na twee jaar afgeblazen. Zo verdwijnt onder meer het Covid Safe Ticket in de horeca en vervallen beperkingen voor evenementen. De invoering van een structureel regime voor telewerk wordt aanbevolen. Lees meer.

terbeschikkingstelling van werknemers in de zorgsector en het onderwijs

Om de zorgsector en het onderwijs in staat te stellen het hoofd te bieden aan problemen op het gebied van tewerkstelling en organisatie tijden de gezondheidscrisis, is het mogelijk om aan hen, onder bepaalde voorwaarden, vaste werknemers ter beschikking te stellen die in andere ondernemingen tewerkgesteld zijn. Lees meer.

vrijwilligerswerk tijdelijk mogelijk in sommige handelsondernemingen

Ingevolge de gezondheidscrisis, mag vrijwilligerswerk van 1 januari tot 31 maart 2022 ook uitgevoerd worden in handelsondernemingen voor bijstand aan en zorg voor ouderen. Lees meer.

verlenging mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten

De mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten met een werknemer in tijdelijke werkloosheid is verlengd van 1 januari tot 31 maart 2022 in alle sectoren en in de zorgsector en het onderwijs. Lees meer.

einde van de verplichting tot aangifte van werknemers die niet kunnen telewerken

Vanaf 18 februari 2022, is telewerken thuis niet langer verplicht, maar wordt het nog wel aanbevolen. Daarom moeten werkgevers voor de maand maart 2022 en de volgende maanden geen aangifte meer doen van werknemers die niet kunnen telewerken. Lees meer.

verhoging jaarlijks kostenplafond voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de zorgsector in 2022

Het jaarlijks plafond van de forfaitaire kostenvergoeding wordt voor de vrijwilligers die in 2022 effectief ingezet worden in de zorgsector verhoogd tot 2.705,97 euro. Lees meer.

neutralisatie van het aantal studentenuren tijdens het 1ste kwartaal 2022 voor het contingent van 475 uren

Voor het 1ste kwartaal 2022, wordt een volledige neutralisatie voorzien van de uren die een student presteert in de zorgsector of in het onderwijs en een neutralisatie van 45 uren die een student presteert ongeacht de sector. Deze uren tellen niet mee voor het contingent van 475 uren. De inkomsten uit deze prestaties zullen ook geneutraliseerd worden om te bepalen of zij te laste zijn van hun ouders. Lees meer.

terugkeer naar kantoor is mogelijk vanaf 18 februari tengevolge van het einde van de telewerkverplichting

Het Overlegcomité, dat op 11 februari 2022 is bijeengekomen, heeft besloten de telewerkverplichting af te schaffen vanaf 18 februari 2022. Telewerken wordt echter nog steeds aanbevolen. Terugkeren naar het kantoor is dus weer mogelijk. Lees meer.

de coronabarometer schakelt naar code oranje vanaf 18 februari

Het Overlegcomité, dat op 11 februari 2022 is bijeengekomen, heeft beslist dat vanaf 18 februari 2022 de coronabarometer over naar code oranje schakelt. Zo verdwijnt onder meer het sluitingsuur in de horeca en kan het nachtleven opnieuw openen. Ook alle publieksevenementen binnen en buiten zijn toegelaten. Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen. Lees meer.

aangifte om uiterlijk 6 februari van werknemers die niet kunnen telewerken

Als gevolg van regeringsmaatregelen is telewerken tot 27 april 2022 verplicht gesteld. Daarom, zijn de werkgevers verplicht om uiterlijk 6 februari de werknemers die ze op 1 februari 2022 tewerkstellen alsmede de werknemers met een functie die onmogelijk via telewerk kan worden uitgevoerd te registreren. Is dit aantal niet gewijzigd sinds de laatste aangifte dan moet hij niets ondernemen. Lees meer.

telewerk ten belope van 4 dagen per week verlengd tot na 28 januari 2022

Het Overlegcomité, dat op 21 januari 2022 is bijeengekomen, verlengt de huidige telewerkmaatregelen (4 dagen per week) tot na 28 januari 2022 en dit tot 15 februari a.s. Lees meer.

de coronabarometer bepaalt voortaan de na te leven coronamaatregelen

Gezien de sterke stijging van het aantal besmettingen, heeft het Overlegcomité, dat op 21 januari 2022 is bijeengekomen, de coronabarometer goedgekeurd. Voor bepaalde sectoren werden enkele versoepelingen aangekondigd op basis van de code rood. Het telewerk (vier dagen per week) blijft wel gehandhaafd. Lees meer.

Culturele evenementen binnen zijn terug mogelijk !

Ingevolge een beslissing van de Raad van State is het Overlegcomité teruggekomen op haar beslissing van 22 december om culturule evenementen binnen te verbieden. De beslissingen van 3 december gelden opnieuw. Lees meer

Telewerk ten belope van 4 dagen per week tot en met 28 januari 2022 !

Gezien de slechte evolutie van de coronapandemie in ons land heeft het overlegcomité van 22 december 2021 het telewerk ten belope van minstens 4 dagen per week verlengd tot en met 28 januari 2022. Lees meer.

Beslissingen van het Overlegcomité van 22 december 2021 !

Het overlegcomité van 22 december 2021 heeft een aantal maatregelen verstrengd en verlengd. Sommige activiteiten moeten sluiten en het verplicht telewerk met één terugkeerdag per week wordt verlengd tot en met 28 januari 2022.Lees meer

Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona en andere maatregelen worden verlengd tot 31 maart 2022

Het kernkabinet van de federale regering heeft op 10 december jl. beslist om een aantal tijdelijke steunmaatregelen te verlengen tot en met 31 maart 2022, waaronder de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona. Lees meer.

Telewerk ten belope van 4 dagen per week tot en met 19 december !

Gezien de slechte evolutie van de coronapandemie in ons land had het overlegcomité van 26 november 2021 de maatregelen verstrengd. Een van deze maatregelen was dat het telewerk ten belope van minstens 4 dagen per week verlengd werd tot 19 december. Lees meer.

Beslissingen van het Overlegcomité van 3 december 2021

Het overlegcomité van 3 december 2021 heeft een aantal maatregelen verstrengd. Sommige evenementen mogen tijdelijk niet doorgaan en hebben dus een invloed op de tewerkstelling van het personeel. Lees meer.

Strengere maatregelen voor de periode van 27 november tot en met 19 december 2021

Gezien de slechte evolutie van de coronapandemie in ons land de afgelopen week heeft het overlegcomité van 26 november 2021 de maatregelen verstrengd. Het telewerk ten belope van minstens 4 dagen per week wordt verlengd tot 19 december. De openingsuren in de HORECA worden beperkt van 5 tot 23 uur. Discotheken en dancings moeten sluiten.Lees meer.

Verplicht telewerk vanaf 20 november 2021 - registratieplicht - attestering indien telewerk niet mogelijk is

Op 17 november 2021 nam het Overlegcomité verschillende nieuwe beschermingsmaatregelen in het kader van de strijd tegen de coronapandemie. Het uitvoeringsbesluit werd op 19 november gepubliceerd. We hernemen hierna de bepalingen inzake telewerk.Lees meer.

Verplicht telewerk en andere maatregelen voor de periode van 20 november 2021 tot 28 januari 2022

Gezien de evolutie van de coronapandemie in ons land heeft het overlegcomité van 17 november 2021 een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen genomen waaronder verplicht telewerk gedurende minstens 4 dagen per week tot 13 december en 3 dagen tot 28 januari 2022. De mondmaskerplicht wordt ook uitgebreid. Lees meer

Tweede versoepelingsstap vanaf 27 juni!

Gezien de verbetering van de gezondheidssituatie heeft het Overlegcomité van 18 juni beslist de volgende fase van het 'Zomerplan' te activeren.  Lees meer.

Coronapremie: hoever staat het?

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten behaalden, toelaat een coronapremie van maximum 500 euro toe te kennen. Het is nu wachten op de wetteksten en het resultaat van de sectorale onderhandelingen. We geven hierna de stand van zaken van wat we al weten.

Op 9 juni gaat stap 1 van de versoepelingen in!

Het Overlegcomité heeft afgelopen dat het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen positief evolueert én de vaccinatiecampagne volgens plan verloopt. Vanaf 9 juni kan bijgevolg de beloofde stap 1 van de versoepelingen ingaan. Dit voorziet o.a. dat telewerk verplicht is maar met 1 terugkeermoment per week en dat de Horeca ook binnen mag openen met soepelere openingsuren. De voorwaarden om te reizen worden ook versoepeld.  Lees meer.

In vier stappen naar een normaler leven deze zomer!

Het Overlegcomité heeft beslist om in vier stappen de coronamaatregelen te versoepelen op voorwaarde dat het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt. Vanaf 9 juni 2021 is o.a. voorzien dat telewerk verplicht is maar met 1 terugkeermoment per week en mag de Horeca ook binnen openen. Vanaf 1 juli 2021 is o.a. telewerk niet meer verplicht maar aanbevolen. Vanaf 30 juli 2021 gelden verdere versoepelingen om tenslotte vanaf 1 september 2021 met nog andere versoepelingen tot een normaler leven te komen. Lees meer.

Maatregelen worden stapsgewijze versoepeld na de paasvakantie!

Het Overlegcomité heeft beslist om na de paasvakantie de scholen te heropenen en niet essentiële reizen opnieuw toe te laten. Vanaf 26 april 2021 mogen de niet-medische contactberoepen opnieuw heropenen en de niet-essentiële winkels mogen opnieuw klanten zonder afspraak ontvangen. Op 8 mei 2021 gaat een buitenpakket van start met o.m. het openen van de terrassen. Lees meer.

  Kappers weer gesloten vanaf 27 maart 2021!

  Het Overlegcomité heeft een aantal maatregelen vestrengd om zo het aantal coronabesmettingen en hospitalisaties te doen verminderen. De niet-medische contactberoepen moeten weer sluiten voor 4 weken en de controle op verplicht telewerk wordt verscherpt door de werkgevers te verplichten om de aanwezigheid van de werknemers op de werkvloer te registreren.  Lees meer.

  Kappers weer open op 13 februari 2021!

  Het Overlegcomité heeft een tussentijdse evaluatie gedaan. Hoewel de meeste maatregelen blijven behouden, worden sommige versoepeld. Lees meer.

  Maatregelen die van 13 januari tot 1 maart 2021 van toepassing zijn

  Het Overlegcomité heeft een tussentijdse evaluatie gedaan en de bestaande regels bevestigd. Lees meer.

  Nieuwe lockdown ... en nieuwe maatregelen!

  Om het hoofd te bieden aan de verhoging van het aantal besmettingen in ons land is de regering tot een strengere lockdown moeten overgaan door het nemen van strengere maatregelen.  Lees meer.

  Nieuwe tijdelijke maatregelen voor oktober 2020

  De nieuwe regering trof nieuwe gezondheidsmaatregelen om de forse stijging van het aantal gevallen van besmetting te doen stoppen. We geven u hierna een overzicht van de genomen maatregelen. Zij gelden van 9 oktober tot en met 9 november.  Lees meer.

  Alle cafés toe in het Brussels Hoodfstedelijk Gewest voor een maand

  De Brusselse regering trof nieuwe gezondheidsmaatregelen om de forse stijging van het aantal gevallen van besmetting in Brussel te doen stoppen. We geven u hierna een overzicht van de genomen maatregelen. Zij gelden van 8 oktober tot en met 9 november.  Lees meer.

  Maatregelen die vanaf 1 oktober 2020 van toepassing zijn

  De regering trof nieuwe gezondheidsmaatregelen. We geven u hierna een overzicht van de maatregelen die momenteel van kracht zijn. Lees meer.

  Maatregelen die vanaf 1 september 2020 van toepassing zijn

  De regering trof nieuwe gezondheidsmaatregelen. We geven u hierna een overzicht van de maatregelen die momenteel van kracht zijn. Lees meer.

  Striktere maatregelen vanaf 29 juli 2020

  Sinds 18 maart 2020 heeft de regering talrijke maatregelen genomen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Om een tweede besmettingsgolf te vermijden, werden bijkomende maatregelen genomen. Lees meer.

  Maatregelen die sinds 4 mei 2020 van toepassing zijn

  Sinds 4 mei 2020 begint België de lockdown geleidelijk te versoepelen.  Lees meer.

  Maatregelen die van 18 maart tot 3 mei 2020 van toepassing zijn

  Lees meer.

  2. Tijdelijke werkloosheid

  Einde van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona en de oorlog in Oekraïne

  Ondernemingen die vanaf 1 juli 2022 nog steeds geconfronteerd worden met een gebrek aan werk als gevolg van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne, zullen een beroep moeten doen op de klassieke procedures van economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden aangezien de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht definitief afloopt op 30 juni 2022. Wel zullen er voorlopig nog een aantal versoepelingen gelden en zal in bepaalde gevallen de klassieke procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moeten worden toegepast. Lees meer

  Verlenging vereenvoudigde procedure coronawerkloosheid tot 30/06/2022 en uitbreiding tot de tijdelijke werkloosheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne

  Eén van de maatregelen in het energiepakket waarover het kernkabinet van de federale regering op 14 maart jl. een beslissing nam, betreft de verlenging van de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid tot en met 30 juni 2022, niet alleen voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie maar ook voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de oorlog in Oekraïne. Lees meer

  vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona niet meer mogelijk na 31 maart 2022 !

  De kans is reëel dat de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona na 31 maart 2022 niet meer mogelijk zal zijn. De werkgevers die na 31 maart 2022 nog een beroep zullen moeten doen op tijdelijke werkloosheid kunnen best al de nodige aanvraagformulieren in orde brengen.Lees meer

  Verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona en van het quarantaineverlof tot 31/03/2022

  Na de aankondiging van de regering bevestigt de RVA nu ook de verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona en van het quarantaineverlof tot 31/03/2022. Lees meer

  Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona nog mogelijk na 31 december 2021?

  In principe kondigde de regering aan dat de verlenging van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona tot en met 31 december 2021 de laatste verlenging van dit systeem betrof. Werkgevers die inschatten dat zij na 31 december 2021 een beroep zullen moeten doen op tijdelijke werkloosheid kunnen best al de nodige aanvraagformulieren in orde brengen.Lees meer.

  Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona en andere maatregelen worden verlengd tot 31 december 2021

  Het kernkabinet van de federale regering heeft beslist om een aantal tijdelijke steunmaatregelen te verlengen tot en met 31 december 2021, waaronder de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona. Lees meer.

  Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona nog mogelijk na 30 september 2021?

  Op dit ogenblik is het niet zeker dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona zal verlengd worden na 30 september 2021. Werkgevers die inschatten dat zij na 30 september 2021 een beroep zullen moeten doen op tijdelijke werkloosheid kunnen best al de nodige aanvraagformulieren in orde brengen.  Lees meer.

  De tijdelijke werkloosheidsuitkeringen zijn gestegen op 1 juli 2021: let op de grens bij toekenning van aanvullingen erop!

  Aangezien de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen zijn gestegen op 1 juli 2021, is het van belang dat u, wanneer u een aanvullende vergoeding tot garantie van het nettoloon toekent bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht ingevolge corona én de aanvullende vergoeding van 5,63 euro per dag die de RVA betaalt, het bedrag van deze aanvullende vergoeding aanpast zodat uw werknemers niet meer nettoloon zullen ontvangen dan wanneer ze zouden gewerkt hebben.  Lees meer.

  Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona en andere maatregelen worden verlengd tot eind september 2021

  Het kernkabinet van de federale regering heeft beslist om een aantal tijdelijke steunmaatregelen te verlengen tot en met 30 september 2021, waaronder de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona. Lees meer.

  De RVA heeft de verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona tot 30 september 2021 gepubliceerd op zijn website. Lees meer.

  Tijdelijke werkloosheid in halve dagen voor de dienstenchequebedrijven en voor leerlingenvervoer

  Enkel voor dienstenchequebedrijven en in het leerlingenvervoer. Lees meer.

  Telewerk vanaf 27 juni niet meer verplicht maar sterk aanbevolen!

  Het Overlegcomité heeft afgelopen vrijdag vastgesteld dat het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen positief evolueert én de vaccinatiecampagne volgens plan verloopt. Vanaf 27 juni kunnen bijgevolg opnieuw versoepelingen doorgevoerd worden. Telewerk is niet meer verplicht maar aanbevolen.  Lees meer.

  Herinvoering van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona

  De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona (zoals deze bestond vóór 1/9/2020) opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Lees meer.

  Wat met tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september 2020?

  Alleen sectoren en ondernemingen die bijzonder zwaar werden getroffen door de coronacrisis kunnen de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus nog volgen na 1 september 2020 en dit tot 31 december 2020:

  • Werkgevers worden beschouwd als bijzonder zwaar getroffen door de coronacrisis als ze in het tweede kwartaal 2020  voor minstens 20 % van de normaal gepresteerde arbeidstijd tijdelijke werkloosheid hebben toegepast.  Lees meer.
  • De sectoren die worden beschouwd als bijzonder hard getroffen door de crisis werden door de minister van Werk meegedeeld.  Lees meer.

  Ondernemingen en sectoren die niet bijzonder zwaar werden getroffen door de coronacrisis moeten de bestaande procedures voor tijdelijke werkloosheid volgen:

  De te volgen procedure ingeval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen werd wel vereenvoudigd voor de periode van 1 september tot en met 31 december 2020.   Lees meer.

  Meldingsplicht bij tijdelijke werkloosheid

  Sinds 13 juli 2020 moet een werkgever zijn werknemers verwittigen als hij hen tijdelijk werkloos wenst te stellen wegens overmacht als gevolg van het coronavirus of de dagen tijdelijke werkloosheid wenst te verhogen.  Lees meer.

  Vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door het coronavirus die tot 31 augustus 2020 van toepassing is

  Alle gevallen van tijdelijke werkloosheid aangevraagd in de periode van 13 maart tot 31 augustus 2020 te wijten aan het coronavirus worden beschouwd als overmacht!  Lees meer.

  Wat moeten uw werknemers doen om uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid te bekomen?  Lees meer.

  3. Gevolgen van tijdelijke werkloosheid

  Onderneming in herstructurering

  De dagen tijdelijke werkloosheid voor arbeiders wegens COVID-19 in 2020 worden in aanmerking genomen voor het begrip onderneming in herstructurering.  Lees meer.

  Opzeggingstermijn

  De opzeggingstermijnen gegeven door de werkgever ingegaan op 1 maart 2020 of erna, worden geschorst door de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht die  zich op 22 juni 2020 of erna voordoen.  Lees meer.

  Vakantierechten

  Een koninklijk besluit van 13 september 2020 stelt de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona gelijk met effectieve arbeidsdagen voor het recht op jaarlijkse vakantie voor de periode van 1 juli tot 31 augustus 2020.  Lees meer.

  Het koninklijk besluit van 4 juni 2020 stelt de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de coronapandemie gelijk met effectieve arbeidsdagen voor het recht op jaarlijkse vakantie voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.  Lees meer.

  Moederschapsverlof

  In de plenaire zitting van de Kamer werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat voorziet in een uitbreiding van de mogelijkheid om het moederschapsverlof te verlengen met een aantal afwezigheidsperiodes die zich hebben voorgedaan vóór de bevalling. Meer bepaald zullen periodes van ziekte, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden en de verplichte werkverwijdering van de zwangere werkneemster (= profylactisch verlof) die zich hebben voorgedaan vanaf 1 maart 2020, het zwangerschapsverlof verlengen.  Lees meer.

  ‘Afwezige’ werknemers

  Als gevolg van COVID-19 hebben vele ondernemingen hun toevlucht moeten nemen tot tijdelijke werkloosheid. Wat met afwezige werknemers (arbeidsongeschiktheid, vakantie, …)? Wie betaalt? Er kunnen zich verschillende situaties voordoen.  Lees meer.

  Feestdagen

  Paasmaandag (dit jaar 2020 op 13 april) en 1 mei zijn normaal feestdagen die door de werkgever worden betaald. Als deze dagen binnen 14 dagen na de start van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vallen, dan betaalt de werkgever deze dag en ontvangt de werknemer geen uitkering van de RVA.

  4. Telewerk

  Telewerk ten belope van 4 dagen per week tot en met 28 januari 2022 !

  Gezien de slechte evolutie van de coronapandemie in ons land heeft het overlegcomité van 22 december 2021 het telewerk ten belope van minstens 4 dagen per week verlengd tot en met 28 januari 2022.Lees meer

  Wettelijk kader verplicht of aanbevolen telewerk verlengd tot 31 maart 2022

  De sociale partners hebben op 7 december 2021 de Cao nr. 149 gesloten tot omkadering van verplicht of aanbevolen telewerk omwille van de coronacrisis verlengd tot 31 maart 2022. Deze Cao is van toepassing op ondernemingen die op 1 januari 2021 geen regeling inzake structureel of occasioneel telewerk hebben uitgewerkt. Deze vorm van telewerk heeft dus een suppletief karakter.

  Verplicht of aanbevolen, structureel of occasioneel

  Sinds de start van de gezondheidscrisis is telewerk onvermijdelijk geworden. Tot op heden waren de meeste werkgevers echter niet gewend aan deze vorm van arbeidsorganisatie.

  Sinds de start van de gezondheidscrisis is telewerk onvermijdelijk geworden. Tot op heden waren de meeste werkgevers echter niet gewend aan deze vorm van arbeidsorganisatie.

  Telewerk ten belope van 4 dagen per week tot en met 19 december !

  Gezien de slechte evolutie van de coronapandemie in ons land had het overlegcomité van 26 november 2021 de maatregelen verstrengd. Een van deze maatregelen was dat het telewerk ten belope van minstens 4 dagen per week verlengd werd tot 19 december. Lees meer.

  Verplicht telewerk vanaf 20 november 2021 - registratieplicht - attestering indien telewerk niet mogelijk is

  Op 17 november 2021 nam het Overlegcomité verschillende nieuwe beschermingsmaatregelen in het kader van de strijd tegen de coronapandemie. Het uitvoeringsbesluit werd op 19 november gepubliceerd. We hernemen hierna de bepalingen inzake telewerk.Lees meer.

  (Tijdelijke) verhoging van het bedrag van de kostenvergoeding

  Het vrijgestelde bedrag van de kostenvergoeding voor telewerk wordt in het 2 kwartaal en 3e kwartaal 2021 tijdelijk verhoogd.  Lees meer.

  Einde verplicht telewerk: hoe telewerk op vrijwillige basis invoeren?

  Vanaf 27 juni 2021 is telewerk niet meer verplicht, maar sterk aanbevolen. Overtuigd door de positieve ervaringen met telewerk, willen bepaalde werkgevers deze vorm van werken misschien permanent maken door structureel telewerk in te voeren. We geven hierna de stand van zaken.

  U moet uw niet-telewerkers niet meer registreren vanaf 1 juli 2021 !

  Vanaf 1 juli 2021 is telewerk niet langer meer verplicht maar wel sterk aanbevolen. U moet uw niet-telewerkers vanaf die datum dan ook niet meer registreren.  Lees meer.

  Telewerk vanaf 9 juni 2021 !

  Het Overlegcomité heeft afgelopen dat het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen positief evolueert én de vaccinatiecampagne volgens plan verloopt. Vanaf 9 juni kan bijgevolg de beloofde stap 1 van de versoepelingen ingaan. een van de versoepelingen is dat telewerk verplicht blijft maar met 1 mogelijk terugkeermoment per week. Lees meer.

  Vanaf april 2021 verplichte registratie van niet-telewerkers

  Vanaf april 2021 wordt de controle op het verplichte telewerk verscherpt. De werkgevers moeten gedurende 3 maanden maandelijks mededelen hoeveel werknemers er in de onderneming zijn en hoeveel een niet-telewerkbare functie hebben.  Lees meer.

  Vergeet niet uw niet-telewerkers te registreren uiterlijk

  (Tijdelijke) verhoging van het bedrag van de kostenvergoeding

  Het vrijgestelde bedrag van de kostenvergoeding voor telewerk wordt in het 2e kwartaal 2021 tijdelijk verhoogd.  Lees meer.

  Strengere controles op telewerk vanaf 27 maart 2021!

  Het Overlegcomité heeft een aantal maatregelen vestrengd om zo het aantal coronabesmettingen en hospitalisaties te doen verminderen. De niet-medische contactberoepen moeten weer sluiten voor 4 weken en de controle op verplicht telewerk wordt verscherpt door de werkgevers te verplichten om de aanwezigheid van de werknemers op de werkvloer te registreren.  Lees meer.

  Verplicht of aanbevolen, structureel of occasioneel

  Sinds de start van de gezondheidscrisis is telewerk onvermijdelijk geworden. Tot op heden waren de meeste werkgevers echter niet gewend aan deze vorm van arbeidsorganisatie.

  Controle op telewerk in januari en februari 2021

  Telewerk is voor alle personeelsleden verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

  De sociale-inspectiediensten voeren in januari en februari 2021 een nationale flitscontrole uit rond het verplicht telewerk.  Lees meer.

  Telewerken vanuit het buitenland?

  Hoe zit het met telewerken vanuit het buitenland? We geven hierna de stand van zaken.

  Gevolgen voor grensarbeiders

  Thuiswerk kan gevolgen hebben voor grensarbeiders.

  Periodes van telewerk verricht door grensarbeiders in België als gevolg van het coronavirus hebben geen invloed op de vaststelling van het toepasselijke socialezekerheidsstelsel.  Lees meer.

  Op het vlak van fiscaliteit genieten grensarbeiders een tijdelijke versoepeling van de normale regels.  Lees meer...

  In navolging van deze akkoorden publiceerde de FOD Financiën nu een FAQ met daarin antwoorden op een aantal veel gestelde vragen.  Lees meer.

  5. Loon en voordelen

  Effectieve toekenning van de consumptiecheque mogelijk tot 31 maart 2022!

  Als gevolg van de vertraging in de sectorale onderhandelingen waardoor de werkgevers er niet in slagen om een coronapremie uit te reiken vóór 31 december 2021 en aldus het sociaal en fiscaal gunstige statuut te genieten, werd de uiterste toekenningsdatum bij ontwerp van koninklijk besluit uitgesteld tot 31 maart 2022. Lees meer.

  Kostengrens verhoogd voor sommige vrijwilligers

  Het jaargrensbedrag voor de forfaitaire kostenvergoeding werd voor bepaalde categorieën van vrijwilligers verhoogd in het eerste kwartaal 2021. Deze verhoging geldt nu ook voor het tweede kwartaal 2021.  Lees meer.

  Het jaargrensbedrag voor de forfaitaire kostenvergoeding wordt voor vrijwilligers die effectief ingezet worden in de vaccinatiecentra in de periode van 15 februari tot en met 31 december 2021verhoogd.  Lees meer.

  Het grensbedrag voor de forfaitaire kostenvergoeding werd voor bepaalde categorieën van vrijwilligers in 2020 verhoogd. Lees meer.

  Zijn door de werkgever ter beschikking gestelde of terugbetaalde mondmaskers en handgels voordelen in natura?

  Het dragen van een mondmasker maakt momenteel deel uit van het dagelijkse leven, ook op de werkvloer. De RSZ en de fiscus hebben een standpunt ingenomen over de terbeschikkingstelling van dergelijke maskers door de werkgever.  Lees meer.

  De consumptiecheque doet zijn intrede!

  Om de sectoren die zwaar worden getroffen door de gezondheidscrisis weer op gang te brengen, voert de regering de consumptiecheque in. Een sociaal en fiscaal voordeel van maximum 300 EUR.  Lees meer.

  Moet of mag de werkgever een aanvulling op de werkloosheidsuitkeringen betalen?

  Als gevolg van de coronacrisis en de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden werknemers geconfronteerd met inkomensverlies. Is de werkgever verplicht een aanvullende vergoeding te betalen?  Lees meer.

  Nieuwe verlenging van de geldigheidsduur van cheques

  De geldigheidsduur van (maaltijd-, eco- en geschenk-)cheques die vervallen tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 is verlengd met 6 maanden. De geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques is verlengd tot en met 30 september 2021 en van de consumptiecheques tot 31 december 2021. Anderzijds zullen de uitgevers de maaltijdcheques en de ecocheques die in 2020 vervielen en niet verlengd werden, heruitgeven.  Lees meer.

  Aanvullende pensioenen

  De schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid heeft in de meeste gevallen een negatieve invloed op de opbouw van rechten inzake aanvullend pensioen. Bij wet werden steunmaatregelen genomen voor de aangeslotenen.  Lees meer.

  Maatregelen inzake aanvullende pensioenen

  De schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid heeft in de meeste gevallen een negatieve invloed op de opbouw van rechten inzake aanvullend pensioen. Bij wet werden steunmaatregelen genomen voor de aangeslotenen.  Lees meer.

  Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90)

  Dit systeem geeft de werkgever de mogelijkheid een voordelige bonus toe te kennen op basis van collectieve doelstellingen. Als gevolg van het coronavirus wordt een zekere soepelheid toegelaten door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  Lees meer.

  Coronavirus en loonbeslagen

  In het kader van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 worden de schijven die niet vatbaar zijn voor beslag en overdracht van inkomsten van particulieren bij de wet van 17 juni 2020 tijdelijk verhoogd.  Lees meer.

  Deze maatregel werd verkozen boven de verlenging van de opschorting van loonbeslagen tot 17 juni 2020.  Lees meer.

  Vanwege de economische moeilijkheden in verband met de coronacrisis, zijn de nieuwe loonbeslagen en loonoverdrachten onmogelijk vòòr 31 januari 2021. Het deel van de inkomsten dat niet in aanmerking komt voor beslag of overdracht wordt ook verhoogd tot 31 maart 2021, ten voordele van de werknemers.  Lees meer.

  Om werknemers met schulden als gevolg van de pandemie te beschermen, verlengt de regering tot 30 september 2021 de niet voor beslag vatbare delen die tijdens de eerste twee kwartalen 2021 tijdelijk werden verhoogd. Lees meer.

  Wat is de impact op de toegelaten arbeid van gepensioneerden?

  Het coronavirus kan ook een negatieve impact hebben wanneer een gepensioneerde blijft werken en zijn inkomsten begrensd zijn. Een wet voorziet in een steunmaatregel voor dit type werknemer.  Lees meer.

  6. Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  Verlenging en uitbreiding van het vaccinatieverlof

  De regering heeft aangekondigd dat de bestaande regeling inzake vaccinatieverlof zal worden verlengd tot 30 juni 2022 en dat deze regeling zal worden uitgebreid tot het begeleiden van minderjarige kinderen naar het vaccinatiecentrum. Lees meer

  Quarantaineverlof mogelijk tijdens de extra week kerstvakantie

  De beslissing van de gemeenschap om een extra week kerstvakantie in te voeren, wordt beschouwd als een sluiting van de school waarvoor ouders dus ook een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor de opvang van hun minderjarige kinderen. Lees meer

  Toegestane betaalde afwezigheid voor het afleggen van een COVID-19-test op basis van de Self Assessment Testing Tool

  Wanneer een werknemer het advies krijgt om zich te laten testen op het COVID-19-virus op basis van de Self Assessment Testing Tool, heeft hij recht om met behoud van loon afwezig te zijn op het werk voor de tijd die nodig is om de test te laten afnemen. Lees meer.

  Nieuwe maatregelen inzake tijdskrediet en SWT in de zorgsector en in het onderwijs

  Om de vlotte arbeidsorganisatie in deze sectoren te vrijwaren en de werknemers te ondersteunen voorziet een wet in bepalingen betreffende tijdskrediet en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.  Lees meer.

  Tijdelijke schorsing van het tijdskrediet of thematisch verlof

  Werknemers die momenteel een recht op tijdskrediet of thematisch verlof genieten, kunnen met hun werkgever overeenkomen om dit recht tijdelijk te schorsen en dus tijdelijk terug bij hun werkgever aan de slag te gaan. Lees meer.

  Tijdskrediet: neutralisatie van corona-ouderschapsverlof en corona-tijdskrediet

  Corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan worden geneutraliseerd in het kader van ’gewoon’ tijdskrediet.  Lees meer.

  Corona-ouderschapsverlof / quarantaineverlof

  Het corona-ouderschapsverlof is verlengd tot en met 30 september 2020. Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk tekst.  Lees meer.

  Vanaf 1 oktober zullen ouders die hun kinderen moeten opvangen als gevolg van de sluiting van de school, crèche of centrum voor de opvang van gehandicapte personen geen beroep meer kunnen doen op het corona-ouderschapsverlof maar wel op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  Lees meer.

  Ouders die hun kinderen moeten opvangen ofwel als gevolg van de sluiting van de school, crèche of centrum voor de opvang van gehandicapte personen, ofwel als gevolg van het verplicht volgen van afstandsonderwijs ofwel omdat het kind omwille van een andere reden in quarantaine of in isolatie moet, kunnen hiervoor een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot 30 juni 2021.  Lees meer.

  Hoe omgaan met geplande vakantiedagen?

  Gezien de omstandigheden willen uw werknemers hun geplande vakantiedagen misschien uitstellen en dat komt u niet goed uit.  Daarentegen is het ook mogelijk dat u wenst dat ze hun verlof uitstellen om de afwezigheid van andere medewerkers op te vangen.  Hoe te werk gaan?

  Let erop dat uw werknemers hun vakantiedagen vóór het einde van het jaar uitputten!

  Het jaareinde komt stilaan in zicht. Door de gezondheidscrisis zijn er in tal van ondernemingen  werknemers die nog een groot aantal vakantiedagen moeten opnemen. Er moet op worden toegezien dat zeker de wettelijke vakantiedagen vóór 31 december worden opgenomen.  Lees meer.

  Maatregelen inzake educatief verlof

  De sluiting van de scholen en opleidingsinstellingen hebben de gewesten verplicht maatregelen te nemen met betrekking tot de regels die betaald educatief verlof omkaderen :

  Collectieve arbeidsduurvermindering en/of vierdagenweek met lastenverlaging

  Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering kunnen tijdelijk de arbeidsduur van hun personeel verminderen. Ze genieten een vermindering van sociale lasten die ze moeten gebruiken om het loonverlies van hun personeel te compenseren.  Lees meer.

  Corona-tijdskrediet en coronalandingsbanen

  Werkgevers van ondernemingen die als in herstructurering of in moeilijkheden erkend zijn, kunnen  een gedeeltelijke onderbreking (halftijds of 1/5) voorstellen aan hun werknemers.  Lees meer.

  Compenserende opzeggingsvergoeding en corona-ouderschapsverlof, op welke basis?

  Bij ontslag van een werknemer in corona-ouderschapsverlof moet de vergoeding worden berekend op basis van het loon dat hij zou hebben ontvangen als hij zijn prestaties niet had verminderd en dit zelfs als dit verlof het gevolg is van een omzetting.  Lees meer.

  7. Organisatie van het werk

  Werknemer in SWT en werkhervatting in een vitale sector

  Elke werkloze in SWT heeft de mogelijkheid om het werk tijdelijk te hervatten in een vitale sector en daarbij (een deel) van zijn werkloosheidsuitkeringen te behouden.  Lees meer.

  Kan een derde of een student worden ingeschakeld om een werknemer in tijdelijke werkloosheid te vervangen?

  In principe niet, tenzij de betrokken werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld als gevolg van een quarantainemaatregel. In dat geval mag de werkgever de taken van deze werknemertoevertrouwen aan een student of een derde persoon werk wel uitbesteden aan derde.  Lees meer.

  Hoe arbeidsovereenkomsten op afstand ondertekenen?

  Telewerk bemoeilijkt de ondertekening van arbeidsovereenkomsten, bijlagen bij overeenkomsten, …  Wist u dat er elektronische alternatieven bestaan?

  Tewerkstelling van tijdelijk werkloze werknemers door een andere werkgever in een cruciale sector

  Gezien de duur van de gezondheidscrisis heeft de regering nieuwe activeringsmaatregelen voor tijdelijk werkloze werknemers genomen om de situatie in cruciale sectoren te verbeteren.  Lees meer.

  Coronavirus als motief voor overuren

  Bij de uitvoering van werken om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval kan de normale arbeidsduur worden overschreden. Volgens de FOD WASO is de COVID-19-pandemie een dergelijk ongeval.  Lees meer.

  Uitstel van de sociale verkiezingen als gevolg van het coronavirus

  Als gevolg van het coronavirus wordt de procedure van de sociale verkiezingen vanaf  dag X+36 geschorst om in september te hernemen op basis van nieuwe verkiezingsdatums die tussen 16 en 29 november 2020 worden vastgelegd.

  Lees meer :

  Zie ook:

  8. Welzijn et preventie

  Einde van de Generieke gids om veilig tijdens een epidemie of een pandemie te werken

  Tijdens de coronacrisis hebben de sociale partners samen met de bevoegde instanties een generieke gids uitgewerkt die er op gericht is om bedrijven maatregelen te helpen treffen. Sinds 11 mei 2022 is deze Gids niet meer van kracht. Lees meer.

  Nieuwe generieke gids om veilig tijdens een epidemie of een pandemie te werken

  De sociale partners hebben een nieuwe generieke gids uitgewerkt om bedrijven te helpen maatregelen te nemen om veilig te werken tijdens een epidemie of pandemie. Lees meer.

  Kan ik mijn werknemers vragen mij een Covid Safe Ticket te overhandigen?

  In het kader van de vaccinatiestrategie is in sommige regio's het Covid Safe Ticket vereist voor toegang tot bepaalde evenementen en locaties.Kan ik mijn werknemers vragen om hun Covid Safe Ticket ticket te tonen? Lees meer.

  Vaccinatieverlof voor de stagiairs die een opleiding van bedrijfsleider in Brussel volgen

  Het College van de Franse Gemeenschapscommissie kent aan stagiairs in een opleiding van bedrijfsleider het recht toe om afwezig te zijn met behoud van zijn uitkering om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus.  Lees meer.

  Versterkte preventiemaatregelen in de dienstenchequesector

  In de strijd tegen de coronapandemie worden de verplichtingen inzake preventie versterkt vanaf 13 juli 2021 tot 30 september 2021.  Lees meer.

  Vaccinatie tegen corona : 10 vragen en antwoorden

  Het coronavirus heeft een grote impact op de continuïteit van de onderneming. Het is dan niet alleen belangrijk om de opmars van het virus tegen te houden, maar het is ook essentieel dat het personeel gezond blijft. Het coronavaccin krijgt daarbij een zeer belangrijke betekenis, waarbij ook de werkgever een rol kan spelen. Wat kan en mag een werkgever doen in het kader van een vaccinatiebeleid ? We doen dit op basis van 10 vragen en antwoorden.  Lees meer.

  Werknemers die wensen zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19 en deze vaccinatie kan niet plaatsvinden buiten de werkuren, hebben het recht om met behoud van hun loon afwezig te zijn van het werk.  Lees meer.

  Sneltests

  Hoe te werk gaan bij de terugkeer van uw werknemers?

  De regering heeft aangekondigd dat de lockdown vanaf 6 mei geleidelijk wordt opgeheven. Als u uw activiteit terug opstart, stelt u zich ongetwijfeld talrijke vragen. Group S begeleidt u hierbij.  Lees meer.

  Kan uw werknemer weigeren om te komen werken?

  Als u uw activiteit terug opstart, wordt u misschien geconfronteerd met de weigering van sommige werknemers om te komen werken.  Hoe in dergelijke omstandigheden reageren?

  Uw werknemer mag niet weigeren om te komen werken omdat hij geen oplossing vindt voor de opvang van zijn kinderen. Hij heeft daarentegen verschillende andere opties.  Lees meer.

  Mag u uw werknemer ondervragen over zijn gezondheidstoestand en zijn identiteit bekend maken als hij besmet is?

  Om besmettingen in uw onderneming te voorkomen, wil u uw werknemersvragen of ze besmet zijn en in voorkomend geval uw andere werknemers hiervan verwittigen.  Mag u dit doen?

  Dossier corona : rol van de arbeidsgeneesheer bij een positieve test van een werknemer

  Wanneer een van uw werknemers besmet is met het coronavirus dan moet u de arbeidsgeneesheer ervan op de hoogte brengen zodat deze het contact tracing kan opstarten, quarantaineattesten kan afleveren, de betrokken werknemer (laten) testen en eventuele maatregelen nemen om de verspreiding van het virus te beperken.  Lees meer.

  Generieke gids om verspreiding van het virus tijdens de coronacrisis tegen te gaan (versie 3)

  De sociale partners hebben een generieke gids uitgewerkt voor de periode tijdens de coronacrisis. Deze gids bevat veiligheidsvoorschriften die sectoren en ondernemingen in acht moeten nemen.  Lees meer.

  Controle door de inspectiediensten van het Toezicht op het welzijn op het Werk: checklist

  Momenteel worden door de inspectiediensten van het Toezicht op het welzijn op het Werk bij ondernemingen controles uitgevoerd om toe te zien op de naleving van de maatregelen die door de overheid worden opgelegd.  Lees meer.

  COVID-19 is erkend als beroepsziekte

  COVID-19 wordt in bepaalde gevallen als beroepsziekte erkend. Ze kunnen in geval van besmetting bijgevolg voor vergoeding in aanmerking komen  De werkgever die gewaarborgd loon heeft betaald, krijgt dit terugbetaald.  Lees meer.

  Sancties door sociaal inspecteurs opgelegd bij overtreding van de preventiemaatregelen

  De sociaal inspecteurs hebben nieuwe bevoegdheden gekregen om zich ervan te vergewissen dat de COVID-19-preventiemaatregelen van de regering in de ondernemingen worden nageleefd.  Lees meer.

  Wat is social distancing?

  Social distancing is van fundamenteel belang om de continuïteit van de activiteiten van de onderneming te waarborgen en de verspreiding van Covid-19 te beperken.  Wat betekent dit concreet voor u?

  9. Quarantaine

  Verplichte quarantaine bij terugkeer uit een rode zone en/of een zone met een heel hoog risico en recht op werkloosheidsuitkeringen

  De huidige coronamaatregelen verplichten in sommige gevallen personen die na een reis in het buitenland in België aankomen om een negatieve coronatest af te leggen en/of in quarantaine te gaan. De werknemer die zich in dergelijke situatie bevindt en in quarantaine moet gaan en geen telewerk kan verrichten zal niet altijd tijdelijke werkloosheidsuitkeringen kunnen genieten wegens overmacht corona quarantaine.  Lees meer.

  Terugkeer uit vakantie van uw werknemers: welke regels zijn van toepassing?

  Uw werknemers vertrokken op vakantie naar het buitenland. U vraagt zich misschien af of ze bij hun terugkeer in quarantaine worden geplaatst en of u nog formaliteiten moet vervullen. We geven u de stand van zaken in dit artikel. Lees meer.

  Nieuwigheden inzake testen en quarantaine sinds maandag 23 november 2020

  Er wordt een nieuwe teststrategie opgezet. Ze wordt gecombineerd met een kortere quarantaine.  Lees meer.

  Nieuw medisch getuigschrift voor in quarantaine geplaatste werknemers

  In deze bijzondere gezondheidscrisis voorziet het RIZIV in een ‘quarantainegetuigschrift’. Artsen leveren dit getuigschrift af aan arbeidsgeschikte werknemers die in quarantaine moeten worden geplaatst.  Lees meer.

  Quarantaineperiode bij terugkeer uit rode zone

  Geen recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen tijdens de verplichte quarantaineperiode bij terugkeer uit rode zone. Lees meer.

  Wat te doen als uw werknemer terugkeert uit een rode zone maar weigert u hierover te informeren?

  Vele werknemers keren terug uit vakantie. Rekening houdend met de huidige context kunnen werkgevers met bijzondere situaties te maken krijgen…  Er moet een evenwicht worden gevonden tussen de plichten van de werknemer en het recht op privacy van de werknemer.  Lees meer.

  Wat te doen als een van uw werknemers zijn vakantie in een risicozone heeft doorgebracht?

  De coronamaatregelen verbieden niet-essentiële verplaatsingen naar sommige landen en regio’s. Bij terugkeer uit deze zones zijn een coronatest en quarantaine verplicht. Als telewerk niet mogelijk is, is geen loon verschuldigd.  Lees meer.

  10. Internationaal

  Verbod op niet-essentiële reizen en verstrenging van de regels voor niet-inwoners

  Van 27 januari tot 1 maart 2021 zijn niet-essentiële reizen verboden. De regels inzake testing en quarantaine worden eveneens verstrengd voor niet-inwoners. Wat is de impact van deze maatregelen op de arbeidsrelatie?

  Grensarbeiders en rode, oranje of groene zones

  De reisbeperkingen zijn niet van toepassing op grensarbeiders. Lees meer.

  Geen attest meer nodig voor verplaatsing naar Frankrijk sinds 15 juni 2020

  In een vorige artikel deelden we u mee dat een verplaatsingsattest moest worden afgeleverd aan werknemers die zich naar Frankrijk begeven.  Het door Frankrijk ingestelde inreisverbod werd op 15 juni 2020 opgeheven.  Lees meer.

   11. Federale steunmaatregelen

   Bijzonder minnelijk afbetalingsplan ook voor sociale bijdragen 1ste kwartaal 2022

   Ondernemingen die ernstige economische moeilijkheden ondervinden ingevolge de coronamaatregelen genomen door de regering kunnen ook voor het 1ste kwartaal 2022 een bijzonder minnelijk afbetalingsplan van hun sociale bijdragen aanvragen bij de RSZ.Lees meer

   Compensatiepremie voor werkgevers uit de evenementensector en bepaalde andere sectoren die gesloten zijn omwille van de coronamaatregelen

   De regering heeft beslist om een compensatiepremie toe te kennen aan werkgevers uit de evenementensector en uit bepaalde andere sectoren die gesloten zijn ingevolge de coronamaatregelen. Op deze wijze wilt de regering de loonkost van deze werkgevers verlagen en zo vermijden dat deze moeten overgaan tot ontslag van personeel ingevolge de coronamaatregelen. De premie die deze werkgevers kunnen genieten is gelijk aan het bedrag van de verschuldigde patronale RSZ-bijdragen voor hetzij het 2de kwartaal 2021, hetzij het 3de kwartaal 2021, hetzij het 4de kwartaal 2021, waarbij het meest gunstige bedrag van de drie wordt toegekend. Lees meer.

   Bijzonder minnelijk afbetalingsplan ook voor sociale bijdragen 4de kwartaal 2021

   Ondernemingen die ernstige economische moeilijkheden ondervinden ingevolge de coronamaatregelen genomen door de regering kunnen ook voor het 4de kwartaal 2021 een bijzonder minnelijk afbetalingsplan van hun sociale bijdragen aanvragen bij de RSZ. Lees meer

   Maatregel betreffende asielzoekers

   De wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie verlengt de versoepeling van de tewerkstellingsvoorwaarden voor buitenlandse onderdanen die het statuut van asielzoeker genieten.  Lees meer.

   (Verlenging) tijdelijke steunmaatregelen

   De regering had bepaalde steunmaatregelen genomen die geldig waren tot 30 juni 2021. In het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 zijn de volgende maatregelen nu verlengd:

   •     mogelijkheid om korte arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten;
   •     terbeschikkingstelling van werknemers;
   •     verhoging van het aantal vrijwillige overuren;
   •     tijdskrediet en SWT;
   •     etc.

   Elk onderwerp komt aan bod in een afzonderlijk artikel op onze website maar we geven u hier een overzicht van de maatregelen.

   Relance doelgroepvermindering voor het 3e kwartaal 2021

   De wet van 4 juli 2021 voert een vermindering van de RSZ-basiswerkgeversbijdragen in die van toepassing is op 5 vijf werknemers per vestigingseenheid in het derde kwartaal van 2021, ter ondersteuning van werkgevers in alle sectoren die hun werkgelegenheidsvolume verhogen na de coronacrisis.  Lees meer.

   Van 25 naar 50 dagen zonder bijdragen in de socioculturele sector

   Het maximumaantal arbeidsdagen zonder bijdragen wordt voor 2021 van 25 op 50 dagen gebracht in de socioculturele sector.  Lees meer.

   Hoe het hoofd bieden aan problemen met het betalen van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing?

   De RSZ heeft twee maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis: mogelijkheid van een minnelijk afbetalingsplan en uitstel van betaling van de bijdragen tot 15 december 2020.  Lees meer.

   Op fiscaal vlak genieten werkgevers tijdelijk bijkomende termijnen. Door contact op te nemen met de FOD Financiën kan een door de coronacrisis getroffen werkgever tevens bijkomende fiscale steunmaatregelen bekomen.  Lees meer.
    

   Ook betalingsuitstel voor de bedrijfsvoorheffing van april 2020

   Verlenging aanvraagtermijn fiscale steunmaatregelen

   RSZ-maatregelen verlengd

   Toekenning van een premie om de verschuldigde sociale bijdragen voor het 3e kwartaal te compenseren

   Vermindering van sociale bijdragen voor werkgevers van de reissector

   Om de reissector te ondersteunen die zwaar werd getroffen door de COVID-19-gezondheidscrisis, worden verminderingen van sociale bijdragen voorzien.  Lees meer.

   Nieuwe doelgroepverminderingen

   Om de evenementensector te ondersteunen die zwaar door de COVID-19-gezondheidscrisis werd getroffen, wordt voor het 2e en 3e kwartaal 2021 voorzien in een doelgroepvermindering voor 5 werknemers. Lees meer.

   Om de hotelsector te ondersteunen die zwaar door de COVID-19-gezondheidscrisis werd getroffen, wordt voor het 2e kwartaal 2021 voorzien in een doelgroepvermindering voor 5 werknemers per vestigingseenheid. Lees meer.

   Voor de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden

   De Kern heeft haar goedkeuring gegeven voor het nemen van steunmaatregelen voor de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden.  Lees meer.

   Tijdelijke patronale lastenverlaging via een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

   Een recent goedgekeurde wet voorziet in een tijdelijke lastenverlaging voor werkgevers die tussen 12/3/2020 en 31/5/2020 beroep deden op tijdelijke werkloosheid gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 dagen. De lastenverlaging neemt de vorm aan van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, en geldt voor de maanden juni, juli en augustus 2020.  Lees meer.

   Op 5 november publiceerde de FOD Financiën een langverwachte circulaire met bijkomende duiding over deze lastenverlaging. Daarin enkele opmerkelijke standpuntwijzigingen over de telling van de vereiste periode van 30 ononderbroken dagen tijdelijke werkloosheid.  Lees meer.

   12. Regionale steunmaatregelen

   In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

   Via nieuwe premies verleent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ingang vanaf 1 juli 2021 steun aan contactberoepen en zogenaamde 'niet-essentiële' activiteiten die vanaf 27 maart 2021 hun verkoopsysteem moesten aanpassen (niet-essentiële activiteiten) of hun deuren moesten sluiten (contactberoepen).  Lees meer.

   In het kader van de coronacrisis kunnen ondernemingen uit de evenementen-, cultuur-, toerisme- en sportsector met een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een financiële premie van het Gewest bekomen.  Lees meer.

   Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist een compensatiepremie toe te kennen aan erkende sociale ondernemingen die niet verplicht werden hun activiteiten stop te zetten, maar een grote vertraging ervan ondergaan.  Lees meer.

   Om de aanwerving te bevorderen van Brusselse werkzoekenden die door de COVID-19-crisis werden getroffen, heeft de Brusselse regering vanaf 1 januari 2021 een maatregel inzake premies voor werkgevers ingevoerd die de naam 'phoenix.brussels' kreeg. Het betreft maandelijkse premies waarvan drie varianten bestaan al naargelang het type aangeworven werkzoekende. De maatregel wordt verlengd vanaf 1 juli 2021: voortaan moet de arbeidsovereenkomst tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2022 ondertekend zijn met indiensttreding op uiterlijk 1 april 2022.  Lees meer.

   Bij een bijzonderemachtenbesluit van 7 mei 2020 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest talrijke steunmaatregelen genomen ten gunste van ondernemingen die door de coronacrisis worden getroffen.  Lees meer.

   In het Waalse Gewest

   Gezien de impact van de gezondheidscrisis op het Waalse beleid inzake socioprofessionele inschakeling, heeft de Waalse regering specifieke maatregelen genomen met betrekking tot overeenkomsten voor individuele beroepsopleiding ('PFI').  Lees meer.

   De Waalse regering heeft verschillende financiële steunmaatregelen ingevoerd, 'COVID-19-vergoedingen' genoemd, om door de coronacrisis getroffen ondernemingen in het Waalse Gewest te ondersteunen. De laatste maatregelen hebben betrekking op vijf verschillende sectoren en werden onlangs in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Er worden echter nog een aantal ministeriële uitvoeringsbesluiten verwacht. Lees meer.

   Om de kosten eigen aan hun activiteiten te dekken en om de effectieve tewerkstelling van hun werknemers te handhaven ondanks de daling van de activiteit ingevolge de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-gezondheidscrisis, wordt een nieuwe subsidie toegekend aan dienstenchequeondernemingen die door het Waalse Gewest erkend zijn.  Lees meer.

   In het kader van de COVID-19-crisis heeft het Waalse gewest in december 2020 verschillende bijkomende steunmaatregelen genomen of bestaande maatregelen verlengd. We spitsen ons hierna toe op de volgende onderwerpen: tewerkstellingsmaatregelen – betaald educatief verlof – PFI – opleidingschequesLees meer.

   Om de gezondheidssectoren die bijzonder worden getroffen door de COVID-19-crisis te ondersteunen, heeft de Waalse regering voor het jaar 2021 een premie ingevoerd voor de aanwerving van kandidaten die meer dan 24 maanden werkzoekende zijn. Deze maatregel kreeg de naam "Tremplin 24 mois +". Deze maatregel wordt tijdens het jaar 2021 voor alle werkgevers samen beperkt tot 600 voltijdse equivalenten (VTE). Lees meer.

   In ons artikel van 27 april 2020 gaven we u een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen die in het Waalse gewest werden genomen om het hoofd te bieden aan de economische crisis als gevolg van de COVID-19-epidemie.  Op 26 juni 2020 werd een nieuw bijzonderemachtenbesluit van het Waalse gewest gepubliceerd om sommige van deze maatregelen te verlengen en/of aan te vullen.  Lees meer.

   In de Duitstalige Gemeenschap

   Net zoals de beslissende instanties van de drie grote regio's van het land heeft de Duitstalige Gemeenschap bepaalde maatregelen genomen om de negatieve gevolgen van de gezondheidscrisis wegens de pandemie van het coronavirus (COVID-19) voor de werkgelegenheid te bestrijden.  Een van de genomen maatregelen was de versterking van de AktiF- en AktiF-PLUS-maatregelen in 2020. De steunmaatregelen worden tot en met 31 décember 2021 verlengd.  Lees meer.

   13. Leerlingen en studenten

   De sociale en fiscale neutralisatie van studentenuren wordt verlengd en verruimd

   De uren gepresteerd door studenten in de zorgsector en het onderwijs worden ook in het 2de trimester 2021 geneutraliseerd voor het contingent van 475 uur met solidariteitsbijdrage. Uren gepresteerd door studenten in een vaccinatiecentrum zullen nu ook geneutraliseerd worden.  Lees meer.

   Tijdelijke aanpassing van de regeling inzake alternerende opleiding in het Waalse Gewest

   In het kader van de afbouw van de COVID-19-lockdown heeft het Waalse Gewest specifieke steunmaatregelen genomen met betrekking tot de overeenkomst voor alternerende opleiding.  Lees meer.

   Extra termijn voor de formaliteiten inzake de doelgroepvermindering mentors in Vlaanderen

   Werkgevers krijgen een extra termijn tot 30 juni 2020 om de formaliteiten te vervullen in het kader van de doelgroepvermindering mentors.  Lees meer.

   Vlaamse Gemeenschap: de termijn voor het volgen van een mentoropleiding in het kader van alternerend leren wordt verlengd met 6 maanden

   De Vlaamse regering heeft de periode waarin de mentor zijn opleiding moet volgen met 6 maanden verlengd om te voorkomen dat ondernemingen hun erkenning als leerbedrijf verliezen.    Lees meer.

   Jobstudent: versoepeling van de voorwaarden om kinderbijslag te genieten en geneutraliseerde ‘studentenuren’

   De neutraliastie van studentenuren wordt niet alleen verlengd voor het 3e kwartaal 2021 maar geldt ook voor alle studenten, ongeacht de sector waarin ze worden tewerkgesteld.  Lees meer.

   In Vlaanderen: versoepeling van de voorwaarden om kinderbijslag te genieten in twee sectoren.  Lees meer.

   Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlengt de versoepeling van de voorwaarden om kinderbijslag te genieten tijdens het tweede kwartaal 2021.  Lees meer.

   Het Vlaamse en Waalse gewest versoepelen de voorwaarden om kinderbijslag te genieten.  Lees meer.

   De uren die als student worden gepresteerd tijdens het 2e kwartaal 2020 worden geneutraliseerd voor het contingent van 475 uur met solidariteitsbijdrage. Deze uren zijn ook vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.  Lees meer.

   De uren die tijdens het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021 als student worden gepresteerd, worden in de zorgsector en het onderwijs geneutraliseerd voor het contingent van 475 uur met solidariteitsbijdrage.  Lees meer.

   Het neutraliseren van studenturen, voor het de berekening van contingent van 475 uur in de zorg en het onderwijs, wordt verlengd tot het 2e kwartaal van 2021 en geldt nu ook voor studenten die in vaccinatiecentra werken.  Lees meer.

   14. Algemene artikelen

   Nieuwe maatregelen + tijdelijke werkloosheid overmacht Corona en andere maatregelen worden verlengd tot eind juni 2021

   De regering heeft afgelopen vrijdag beslist om het steunpakket van november 2020 te verlengen tot eind juni. Daarin bevindt zich o.a. de tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona.  Lees meer.

   Extra socioeconomische maatregelen

   In het kader van de coronacrisis heeft de regering maatregelen genomen om werkgevers te ondersteunen.

   Tijdens de eerste golf van het coronavirus had de regering al bepaalde steunmaatregelen genomen.  Lees meer.

   De maatregelen in kwestie hebben met name betrekking op:

    

   Met uitzicht op de tweede golf werden soortgelijke maatregelen genomen.  Lees meer.

   De maatregelen in kwestie hebben met name betrekking op:

    

   Dringende fiscale bepalingen: belastingvrije vrijwillige overuren in essentiële sectoren, aanvullende SWT-vergoedingen bij werkhervatting en tijdelijke verhoging van toegelaten studenteninkomsten.

   Tijdelijk lagere bedrijfsvoorheffing op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

   Lockdown : onze antwoorden op uw vragen

   De gevolgen van het coronavirus voor de Belgische bedrijven worden meer en meer voelbaar. Als werkgever stelt u zich ongetwijfeld een hele reeks vragen over de impact op uw onderneming en uw personeel.  Lees meer.

   15. Maatregelen voor zelfstandigen

   Ontdek alle steunmaatregelen voor zelfstandigen in 2021.

   16. Onlinedocumenten in verband met het coronavirus

   De volgende documenten zijn beschikbaar:

   • aanvraagformulier voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige,
   • inlichtingenformulier overbruggingsrecht,
   • vereenvoudigde aanvraag tijdelijke werkloosheid (C3.2),
   • diverse attesten, ...

   Toegang tot de documenten

   Een attest om te komen werken?  Lees meer.