HR-pakket

Misschien maakt uw onderneming voor haar personeelsadministratie gebruik van een softwarepakket of wil u in de toekomst met één HR-pakket uw gehele HR-administratie verwerken? Geen probleem, ook dan kan Group S u de nodige ondersteuning bieden.

Partnerships

Group S werkt  samen met sterke spelers op de markt van de HR-softwarepakketten en kan u dus bijstaan in de zoektocht naar een totaaloplossing. Bovendien kan het sociaal secretariaat Group S met heel wat HR-software op de Belgische markt koppelen. Dankzij deze integratie worden de gegevens die uw HR-medewerkers in de HR-software invoeren ook gebruikt voor de loonberekening. Zo vermijdt u dus dubbel werk, bespaart u kosten en ontstaat er meer tijd voor uw HR-beleid. 

Soorten koppelingen

De koppeling tussen een HR-pakket en het sociaal secretariaat Group S kan op verschillende manieren gebeuren. In bepaalde gevallen kan u uw personeelsadministratie volledig binnen uw gekozen softwarepakket uitvoeren zonder nog andere tools te gebruiken voor het aanleveren van de loonprestaties. Alle gegevens worden dan vanuit de HR-applicatie in uw onderneming doorgestuurd naar het sociaal secretariaat Group S. 
Het HR-pakket kan ook een aanvulling zijn  op de tools van Group S. Vanuit de software van Group S kunnen dan gegevens verzonden worden naar de toepassing die in uw onderneming wordt gebruikt. U gebruikt dan meerdere applicaties en tools naast elkaar. Toch wordt ook hier het dubbel invoeren van de gegevens zoveel mogelijk vermeden. 
 

Intresse?
Neem contact op met uw payroll advisor ofcontacteer een kantoor in uw buurt.