ic_presta.svg Presta

Applicatie voor de loonadministratie van middelgrote en grote bedrijven

Een correcte en stipte loonberekening is voor uw onderneming noodzakelijk. Een goed uitgewerkt payroll-systeem waar u de loongegevens in kan beheren is daarom een must. Met onze applicatie Presta houdt u een goed overzicht op de loonprestaties van uw personeel en kan u de loongegevens op een efficiënte manier uitwisselen met uw sociaal secretariaat Group S. Bovendien kan u in deze software ook de persoons- en contractgegevens van uw werknemers raadplegen en een aantal standaard rapporten opmaken. 

Applicatie met oneindig veel mogelijkheden

De payroll advisors bij Group S maken voor het verwerken van de loonberekening gebruik van dezelfde toepassing. Een goede kennis en ondersteuning van deze software is dus verzekerd. 
Presta is een uitgebreide applicatie die door Group S zelf werd ontworpen en een hele waaier aan mogelijkheden biedt. Bovendien zijn ervaren gebruikers van de applicatie volledig autonoom. Vermits de sociale wetgeving op de voet wordt gevolgd is de software steeds up-to-date en zijn de loonberekeningen correct. 

Met Presta kan u:

Personeelsgegevens beheren  

U kan binnen Presta nieuwe contracten aanmaken en bestaande contracten beheren. Zo kan u zelf gegevens zoals het adres of de fiscale toestand van uw werknemer aanpassen of een werkrooster aanmaken. 

Lonen voorbereiden en versturen

De belangrijkste functie voor u is ongetwijfeld: de invoer van de prestaties van uw personeel.
U kan per werknemer de kalenders van de actieve maand aanvullen en zo de correcte informatie voor de loonberekening doorgeven. Zodra alles is doorgestuurd en uw payroll advisor een extra controle heeft uitgevoerd, starten verschillende geautomatiseerde functies van de loonberekening tot de interpretatie van het brutoloon en de berekening van het nettoloon.

Loonresultaten gebruiken

Om een beter inzicht te krijgen in uw bedrijf kan u binnen Presta rapporten opmaken op basis van de gegevens van uw personeel en van de loonberekening. Daarnaast kan u de toestand werknemer (individuele rekening) raadplegen en opvolgen voor een gedetailleerd beeld van de loonverwerkingen per werknemer.

U kan naast de standaardtellers ook specifieke tellers instellen afhankelijk van bepaalde prestatiecodes.
 

Intresse?
Neem contact op met uw payroll advisor of contacteer een kantoor in uw buurt.

Applicatie gebruiken