ic_prestaweb.svg Presta Web

Onze all-in-one-oplossing voor uw loonadministratie

Een correcte en tijdige uitbetaling van de lonen is essentieel en van groot belang voor uw medewerkers. Dat neemt niet weg dat uw loonadministratie complex en tijdrovend kan zijn. De onlinetool Presta Web helpt u om uw payroll zo efficiënt mogelijk te doen. Met Presta Web beschikt u over een complete tool die de loonadministratie van uw werknemers vereenvoudigt. Bovendien volgen we de sociale wetgeving op de voet zodat we onze software steeds kunnen updaten en onze loonberekeningen correct zijn. 

Presta Web is een onlineapplicatie waarmee u de nodige gegevens voor de berekening van het loon van uw medewerkers online kan invoeren.
Als aangeslotene van Group S kan u deze tool gratis gebruiken via ons onlineplatform online.groups.be. Vraag meer info aan uw payroll advisor.

Met Presta Web kan u:

Personeelsgegevens beheren  

U kan binnen Presta Web makkelijk nieuwe contracten aanmaken en bestaande contracten beheren. Zo kan u zelf gegevens zoals het adres of de fiscale toestand van uw werknemer aanpassen of een werkrooster aanmaken. 
Door handige aanvullingen en controles binnen de tool is het risico op fouten minimaal en kan de invoer van de gegevens makkelijk en snel gebeuren.

Lonen voorbereiden en versturen

In het hart van Presta Web zitten de belangrijkste functies voor u: de invoer van de prestaties van uw personeel.
U kan per werknemer de kalenders van de actieve maand aanvullen en zo de correcte informatie voor de loonberekening doorgeven. Deze kalenders worden automatisch klaargemaakt op basis van het uurrooster van de werknemers, de feestdagen enz. Handig, want als gebruiker zal u dus enkel de wijzigingen zoals verlof of ziekte moeten invullen. Daarnaast kan u uiteraard ook bepaalde tellers raadplegen en de looncomponenten beheren. Wanneer alles is ingevoerd en doorgestuurd zal uw payroll advisor een extra controle uitvoeren en start de loonberekening.

Loonresultaten gebruiken

Om een beter inzicht te krijgen in uw bedrijf kan u binnen Presta Web ook enkele rapporten opmaken op basis van de gegevens van de loonberekening. U kan de volgende rapporten raadplegen, exporteren en afdrukken:

  • Toestand werknemer (individuele rekening)
  • Loonresultaten
  • Historiek van de lonen
  • Absenteïsme

U kan ook lijsten raadplegen met een overzicht van de maaltijdcheques, de te betalen nettolonen, de prestaties.

Interesse?

Neem contact op met uw payroll advisor ofcontacteer een kantoor in uw buurt.

 

Meer info

 

Applicatie gebruiken