ic_ireporting.svg Reporting

Krijg een beter inzicht in uw bedrijf met onze HR Reporting-tool

Als werkgever staat u er misschien niet meteen bij stil maar u beschikt over een massa gegevens. Goed cijfermateriaal biedt een bijzonder inzicht en is onmisbaar om doordachte keuzes te maken. Met onze Reporting-tool kan u op basis van de gegevens van de loonberekening rapporten opmaken voor het beheer van verschillende HR-domeinen.

Met deze gegevens krijgt u onder meer een beter zicht op het type werknemers dat u in uw bedrijf werkt en hoe het met het absenteïsme in uw bedrijf is gesteld. 
U kan de gegevens in de volgende categorieën raadplegen:

  • telling van de werknemers 
  • absenteïsme 
  • kosten gebonden aan het loon van de werknemers 
  • bestanddelen van de afrekening (facturatie) 
  • personeelsregister 

Standaardrapporten en gepersonaliseerde rapporten

Dankzij de standaardrapporten krijgt u als HR-departement al een duidelijk zicht op een aantal belangrijke vragen zoals: personeelsverloop, berekening van voltijdse equivalenten, frequentie en duur van afwezigheden, personeelskosten.

Met het geheel van de loongegevens van uw onderneming kan ook een rapport op maat opgesteld worden. Zo’n gepersonaliseerd rapport kan u in een gebruiksvriendelijke omgeving raadplegen. 

 

Intresse?
Neem contact op met uw payroll advisor ofcontacteer een kantoor in uw buurt.

Applicatie gebruiken