NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Voordeel elektriciteit en verwarming verhoogd in 2010 en vanaf 2011

11.12.2009

Het belastbare voordeel van alle aard wanneer een werkgever aan een werknemer of bedrijfsleider gratis elektriciteit en/of verwarming verstrekt wordt forfaitair geraamd zonder rekening te houden met het werkelijke verbruik. De forfaits stijgen in 2010 en vanaf 2011.

Er wordt een onderscheid gemaakt in functie van de genieter van deze verstrekking.

Voor het leidinggevend personeel en de bedrijfsleiders wordt het voordeel forfaitair vastgesteld op:

  Tot en met 2009 2010 Vanaf 2011
Verwarming 1180 EUR per jaar 1480 EUR per jaar 1640 EUR per jaar
Elektriciteit 590 EUR per jaar 740 EUR per jaar 820 EUR per jaar

Voor de andere genieters wordt het voordeel forfaitair vastgesteld op:

  Tot en met 2009 2010 Vanaf 2011
Verwarming 590 EUR per jaar 740 EUR per jaar 820 EUR per jaar
Elektriciteit 295 EUR per jaar 370 EUR per jaar 410 EUR per jaar

In antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister van Financiën verduidelijkt dat deze forfaitaire raming moest worden toegepast, zelfs indien het werkelijke voordeel kleiner is dan het bekomen bedrag in toepassing van het bovengenoemde forfaitaire bedrag.

RSZ ?

Met betrekking tot de verwarmings- en elektriciteitskosten, worden de sociale bijdragen berekend op de werkelijke waarde ervan.

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017