NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Uitzendarbeid: modernisering vanaf 1 september 2013

26.07.2013

De sector van de uitzendarbeid heeft in de jongste jaren enorm aan belang gewonnen. Een modernisering van de regelgeving drong zich dan ook op. Dit is echter geen sinecure gelet op de economische realiteit die steeds meer flexibiliteit van de bedrijfsleiders vergt, en de nood van de werknemers aan meer zekerheid.

In het regeerakkoord van 1 december  2011 werd opgenomen dat in overleg met de sociale partners maatregelen genomen zouden worden om de kwaliteit en de mogelijkheden van tewerkstelling in de uitzendsector te verbeteren evenals om de reglementering van de uitzendarbeid te vereenvoudigen en te moderniseren.

Op 23 januari 2012 bereikten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (hierna de NAR) een principeakkoord dat werd opgenomen en van commentaar werd voorzien in het Adviesbericht  nr. 1807 van de NAR van 27 juli 2012.

Dit akkoord omvatte vier luiken:

  • invoering van een nieuw motief voor gebruik van uitzendarbeid: het motief « Instroom »;
  • regeling van de opeenvolgende dagcontracten;
  • aanpassing van de informatie en controle inzake gebruik van uitzendarbeid;
  • gefaseerde afschaffing van de 48-urenregel voor de vaststelling van de contracten van uitzendarbeid.

Ten slotte werden er op 16 juli 2013 twee regelgevende teksten in het leven geroepen die het mogelijk maken de eerste drie luiken van dit akkoord te realiseren:

  • de wet van 26 juni 2013 tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, wat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid betreft (B.S., 16 juli 2013);
  • de interprofessionele collectieve overeenkomst nr. 108 betreffende tijdelijke arbeid en uitzendarbeid gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 16 juli 2013 (hierna CAO nr. 108 genoemd). Deze cao vervangt cao nr. 36 en 58: zij neemt sommige bepalingen van CAO nr. 36 en 58 over en vult ze aan met nieuwe bepalingen in verband met de bovengenoemde eerste drie luiken die door de sociale partners werden overeengekomen.

Die bepalingen treden in werking op 1 september 2013. 

De werkzaamheden tot uitvoering van het vierde luik, met name de gefaseerde afschaffing  van de 48-urenregel, zijn nog in uitvoering.

Wenst u meer te lezen hierover, klik dan op het pdf bestand hieronder.


Meer info zie PDF...


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017