NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
RSZ-bijdrageverminderingen – regionalisering in de loop van 2014

05.12.2013


In het bestek van de 6de staatshervorming zullen sommige doelgroepverminderingen vanaf het 3de kwartaal 2014 worden overgedragen aan de gewesten. De gewesten zullen dus zelf het bedrag mogen bepalen van de een of andere doelgroepvermindering van de sociale bijdragen in functie van de toestand van hun respectieve arbeidsmarkt.

De overdracht van bevoegdheden slaat op de volgende socialebijdrageverminderingen:

 • de doelgroepvermindering Oudere werknemers;
 • de doelgroepvermindering Langdurige werklozen (Activa – PTP – SINE)
 • de doelgroepvermindering Jonge werknemers
 • de doelgroepvermindering Herstructurering
 • de doelgroepvermindering Mentors
 • de vermindering Kunstenaars
 • de vermindering Gesubsidieerde contractuelen
 • de vermindering Onthaalmoeder
 • de vermindering Baggervaart in volle zee ;
 • de vermindering Dienstboden/huispersoneel.

De andere verminderingen van sociale bijdragen blijven de bevoegdheid van de federale staat.

Vooruitlopend op deze regionalisering,zullen sommige van deze zogenoemde specifieke verminderingen vanaf 1 januari 2014 omgevormd worden tot doelgroepvermindering.

Het betreft de volgende specifieke verminderingen :

 • de vermindering Gesubsidieerde contractuelen wordt de doelgroepvermindering Gesubsidieerde contractuelen;
 • de vermindering Kunstenaars wordt de doelgroepvermindering Kunstenaars;
 • de vermindering Onthaalmoeder wordt de doelgroepvermindering Onthaalmoeder;
 • de vermindering Dienstboden/huispersoneel wordt de doelgroepvermindering Dienstboden.

Praktisch gezien, in plaats van geconfronteerd te worden met een gedeeltelijke vrijstelling van de sociale bijdragen voor de specifieke verminderingen, zullen de socialezekerheidsbijdragen normaal worden berekend met toepassing van een doelgroepvermindering die gelijk is aan een forfaitair bedrag.

Momenteel gaat het uitsluitend om een structuuraanpassing zonder financiële gevolgen voor de werkgever.

Maar vanaf 1 juli 2014 zullen de gewesten zelf hun eigen beleid inzake doelgroepverminderingen mogen uitstippelen. In het licht hiervan zal de plaats van tewerkstelling die moet worden meegedeeld aan de RSZ dus zeker haar belang hebben.

Vanaf 1 januari 2014 zult u dan ook, vooruitlopende op de regionalisering, als werkgever de plaats(en) van tewerkstelling moet vermelden in de Dmfa opdat de doelgroepverminderingen correct kunnen toegepast worden vanaf het 3de kwartaal 2014.


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017