NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Voordeel van alle aard (VAA) bedrijfswagen : coëfficiënt CO2-uitstoot voor 2017

05.12.2016


Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt dat hij voor privédoeleinden mag gebruiken , moet in hoofde van de werknemer een belastbaar voordeel worden verrekend (bedrijfsvoorheffing). De formule voor 2017 is gekend.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard (VAA) voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het voertuig volgens onderstaande formule: cataloguswaarde x percentage CO2 x 6/7

CO2-percentage 2017

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. Elk jaar legt een koninklijk besluit de referentie-CO2-uitstoten voor het betrokken jaar vast.

Een koninklijk besluit van 24 november 2016, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2016, voorziet dat de nieuwe coëfficiënten voor het berekenen van het belastbare voordeel voor 2017 zijn :

  • benzinewagen, LPG, aardgas: cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-105) x 0,1)] % x 6/7
  • dieselwagen : cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-87) x 0,1)] % x 6/7
  • elektrische voertuigen: cataloguswaarde x 4 % x 6/7

Dat wil zeggen dat er een stijging plaatsvindt van de waarde van het voordeel ten opzichte van 2016.

Voorbeeld : dieselwagen. Cataloguswaarde 25.000 EUR. CO2-uitstoot van 105 g/km.

  • VAA 2016 : 25.000 x [5,5 + ((105 - 89) x 0,1)] % x 6/7  = 1521,43 EUR per jaar;
  • VAA 2017 : 25.000 x [5,5 + ((105 - 87) x 0,1)] % x 6/7  = 1564,28 EUR per jaar;

Begrenzingen

Het bepaalde voordeel mag nooit lager liggen dan 820 euro per jaar (bedrag voor 2017 nog niet bekend).

Het basispercentage (5,5%) wordt dus verhoogd of verlaagd in functie van de CO2-uitstoot van de wagen. Dit percentage zal nooit groter kunnen zijn dan 18% (bovengrens) en nooit kleiner dan 4% (bodemgrens).

En van de kant van de werkgever?

We herinneren eraan dat de werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt een sociale solidariteitsbijdrage verschuldigd is. Het bedrag voor 2017 is gekend. Op 14 oktober 2016 werd hierover een artikel gepubliceerd.

Nathalie Wellemans - Senior legal consultant


Aanverwante artikels: bedrijfswagen

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017