NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Re-integratietraject arbeidsongeschikte werknemer: Vanaf 1 januari 2018 kan de werkgever dit traject ook opstarten voor een werknemer wiens arbeidsongeschiktheid vóór 1 januari 2016 is begonnen.

08.12.2017

Als een werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren, kan zijn arbeidsovereenkomst sinds 9 januari 2017 pas wegens medische overmacht worden verbroken na afloop van een re-integratietraject. Vanaf 1 januari 2018 kan de werkgever dit re-integratietraject ook opstarten voor een werknemer met een arbeidsongeschiktheid die vóór 1 januari 2016 begon.

Het re-integratietraject

Verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht is in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid pas mogelijk na afloop van een re-integratietraject.

Voor dit re-integratietraject moet een bijzondere procedure worden gevolgd waarvan de eerste stap bestaat uit de indiening van een aanvraag om de werknemer te laten onderzoeken door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van een re-integratietraject.

Wie kan deze aanvraag indienen?

Het re-integratietraject kan worden opgestart:

  • Hetzij door de werknemer of zijn behandelende arts.
  • Hetzij door de adviserend geneesheer van de mutualiteit.
  • Hetzij door de werkgever: Ten vroegste 4 maanden na het begin van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer of vanaf het ogenblik dat de werknemer hem een attest van zijn behandelende arts bezorgt dat hem definitief ongeschikt verklaart om het overeengekomen werk uit te voeren.

 

Sinds 1 januari 2017 kan de werkgever alleen een re-integratietraject opstarten voor een werknemer van wie de arbeidsongeschiktheid ten vroegste op 1 januari 2016 begon.

Vanaf 1 januari 2018 kan de werkgever ook een re-integratietraject opstarten voor een werknemer van wie de arbeidsongeschiktheid vóór 1 januari 2016 begon.

 

Voor meer informatie over de re-integratieprocedure verwijzen we u naar ons vorig artikel over dit onderwerp.

Verbreking wegens medische overmacht na afloop van een re-integratietraject

Bij definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer kan de arbeidsovereenkomst pas wegens medische overmacht worden verbroken als het re-integratietraject definitief beëindigd is.

Dit is het geval:

  • Wanneer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een formulier voor de re-integratiebeoordeling aflevert waarin hij de werknemer definitief ongeschikt verklaart om het overeengekomen werk te hervatten en van mening is dat de werknemer niet in staat is om aangepast of ander werk uit te voeren bij de werkgever. In deze situatie moet men wachten tot de termijn om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen (7 werkdagen), verstreken is.
  • Wanneer de werkgever aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een gemotiveerd verslag bezorgt waarin hij uitlegt dat het opmaken van een re-integratieplan technisch of feitelijk onmogelijk is.
  • Wanneer de werknemer het re-integratieplan weigert.

Valentin BROQUET - Legal Advisor


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017