NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Voordeel van alle aard (VAA) bedrijfswagen : coëfficiënt CO2-uitstoot voor 2019

07.01.2019

Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt dat hij voor privédoeleinden mag gebruiken, moet in hoofde van de werknemer een belastbaar voordeel worden verrekend (bedrijfsvoorheffing). De formule voor 2019 is gekend.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard (VAA) voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het voertuig volgens onderstaande formule: cataloguswaarde x percentage CO2 x 6/7.

CO2-percentage 2019

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. Elk jaar legt een koninklijk besluit de referentie-CO2-uitstoten voor het betrokken jaar vast.

Een koninklijk besluit van 19 december 2018, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018, voorziet dat de nieuwe coëfficiënten voor het berekenen van het belastbare voordeel voor 2019 zijn :

  • benzinewagen, LPG, aardgas: cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-107) x 0,1)] % x 6/7
  • dieselwagen : cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-88) x 0,1)] % x 6/7
  • elektrische voertuigen: cataloguswaarde x 4 % x 6/7

Dat wil zeggen dat er een vermindering plaatsvindt van de waarde van het voordeel ten opzichte van 2018.

Voorbeeld : dieselwagen. Cataloguswaarde 25.000 EUR. CO2-uitstoot van 105 g/km.

  • VAA 2018 : 25.000 x [5,5 + ((105 - 86) x 0,1)] % x 6/7  = 1585,71 EUR per jaar;
  • VAA 2019 : 25.000 x [5,5 + ((105 - 88) x 0,1)] % x 6/7  = 1542,86 EUR per jaar.

Begrenzingen

Het bepaalde voordeel mag nooit lager liggen dan 820 euro per jaar (bedrag voor 2019: 1340 EUR).

Het basispercentage (5,5%) wordt dus verhoogd of verlaagd in functie van de CO2-uitstoot van de wagen. Dit percentage zal nooit groter kunnen zijn dan 18% (bovengrens) en nooit kleiner dan 4% (bodemgrens).

En van de kant van de werkgever?

We herinneren eraan dat de werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt een sociale solidariteitsbijdrage verschuldigd is. Het bedrag voor 2019 is gekend. Op 19 oktober 2018 werd hierover een artikel gepubliceerd.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.


Aanverwante artikels:

              Pagina 1 / 4   >  >>

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017