NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Maaltijdcheques van 8 EUR in 2016!

17.12.2015


De maximale werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques werd met 1 EUR verhoogd. Ze werd dus van 5,91 EUR op 6,91 EUR gebracht.

De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling werd in 2015 vastgesteld op 0%. De gemiddelde loonkost per werknemer in voltijdse equivalenten mag dit jaar niet toenemen.  

In 2016 zullen loonsverhogingen mogen worden toegekend via onderhandelingen op sectoraal en ondernemingsvlak.  De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling werd als volgt vastgesteld:

  • 0,5% van de brutoloonmassa, totale kost voor de werkgever, alle lasten inbegrepen;
  • 0,3% van de nettoloonmassa zonder extra kosten voor de werkgevers.

Om de sectoren en werkgevers de mogelijkheid te geven deze marge te concretiseren, hebben de sociale partners aan de regering gevraagd de maximale nominale waarde van de maaltijdscheques op  8 EUR te brengen, zonder het persoonlijke aandeel van de werknemer te verhogen.

Een koninklijk besluit van 26 mei 2015 heeft de maximale werkgeverstussenkomst in de waarde van de maaltijdcheques op 6,91 EUR gebracht.  Als dit bedrag en andere door de reglementering voorziene voorwaarden worden in acht genomen, zal de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques vrijgesteld zijn van sociale bijdragen. Op fiscaal vlak brengt de wet van 6 december 2015 de maximale werkgeverstussenkomst ook op 6,91 EUR en verhoogt bovendien het aftrekbaar gedeelte per maaltijdcheque (2 EUR in plaats van 1 EUR) voor alle maaltijdcheques die vanaf 1 januari 2016 worden toegekend.

In de praktijk op 1 januari 2016

De maaltijdcheques zullen een waarde van 8 EUR kunnen bereiken (maximaal werkgeversaandeel van 6,91 EUR en minimaal persoonlijk aandeel van 1,09 EUR).

De werkgever van zijn kant kan bovendien 2 EUR aftrekken per maaltijdcheque die vanaf deze datum wordt toegekend.

Vergeet de formaliteiten niet…

Om het werkgeversaandeel te kunnen wijzigen, moet de (collectieve of individuele) overeenkomst worden gewijzigd die aan de basis ligt van de toekenning van maaltijdcheques in de onderneming.

…maar haast u niet!

We raden u voor 2016 aan te wachten op de inhoud van de sectorale akkoorden alvorens dit voordeel toe te kennen. Immers, als uw sector beslist een ander voordeel of een andere maatregel in de onderhandelingsenveloppe onder te brengen, moet u niet alleen de maatregelen volgen die door uw sector werden genomen maar bovendien dit voordeel toekennen waartoe u zich verbonden heeft.

1 januari 2016: datum van verandering!

Vanaf 1 januari van volgend jaar zullen er dus nieuwe maaltijdcheques in omloop zijn met een nieuwe waarde (in functie van de akkoorden in het kader van de loonnorm), maar het is eveneens het ogenblik dat de papieren maaltijdcheque definitief verdwijnt om plaats te ruimen voor de elektronische maaltijdcheque.

Nathalie Wellemans - Senior legal consultant


Aanverwante artikels: maaltijdcheques

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017