NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Mantelzorg voor zelfstandigen

09.02.2016

Sinds 1 oktober 2015, heeft het stelsel van de zelfstandigen het begrip « Mantelzorg » ingevoerd, dat al enkele jaren in het stelsel van de loontrekkenden bestaat.

De zelfstandige mag tijdelijk en voltijds (100%), of tijdelijk en deeltijds (50%), zijn activiteit onderbreken om te zorgen voor een zwaar zieke of palliatieve ouder, familielid tot de 2e graad en ander gezinslid, of voor een gehandicapt kind van minder dan 25 jaar.

Indien u hiervan gebruik wil maken, stuur ons dan een verklaring op eer waarbij u ons meedeelt of u 50% of 100% stopt. Voeg hierbij een attest van de behandelende geneesheer die zegt dat er nood is om één van de hierboven vermelde personen te helpen.

De duur van de onderbreking is minimum 1 maand en maximum 12 maanden in de loop van uw carrière (behalve ingeval van overlijden van de geholpen persoon). Hiervoor krijgt u maandelijks een tussenkomst van 1.266,37 EUR voor een voltijdse onderbreking of 633,18 EUR voor een deeltijdse. U betaalt hierop wel een roerende voorheffing van 11,11%. De sociale bijdragen voor de maanden van onderbreking zijn, onder bepaalde voorwaarden, niet verschuldigd. Uw pensioenrechten lopen wel door.

Neem contact op met uw dossierbeheerder voor bijkomende informatie m.b.t. uw concrete situatie.

Laatst gewijzigd op 01/07/2019

 


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017