NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Einde van de saga rond verenigingswerk: de maatregel kan zijn wetgevend parcours voortzetten

08.06.2018

De maatregel die de verenigingswerker de mogelijkheid biedt 6000 EUR per jaar te verdienen zonder belastingen of sociale bijdragen te betalen en het verbeterd wetsontwerp ter zake zullen vanaf 1 juli 2018 in werking treden.

In ons artikel van 5 januari 2018 deelden we u de bijzonderheden mee van het nieuwe statuut voor verenigingswerkers dat in 2018 tot stand moest komen. Ter herinnering: mits naleving van bepaalde voorwaarden zou de verenigingswerker dankzij deze maatregel tot 6000 EUR per jaar kunnen verdienen zonder belastingen of sociale bijdragen te moeten betalen. De regering hoopt op die manier de sociale cohesie te versterken en de economie aan te zwengelen.

Deze maatregel werd echter fel bekritiseerd door de deelentiteiten en de verenigingswereld. Men was namelijk van mening dat de federale regering haar bevoegdheden te buiten was gegaan omdat de non-profit een bevoegdheid van de gewesten en de gemeenschappen is. In januari besliste de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) om een belangenconflict in te roepen. De maatregel werd als gevolg hiervan gedurende 3 maanden bevroren.

Op 30 mei 2018 stelde het Overlegcomité een einde aan de verzoeningsprocedure zonder dat een consensus kon worden bereikt. De regering besliste dan ook om verder te gaan met de invoering van het verenigingswerk.

Wel werden er bepaalde amendementen onderhandeld. In de eerste plaats moesten de jeugdbewegingen uit het toepassingsgebied van dit nieuwe statuut worden uitgesloten. Verder drukte de sportsector ook zijn wil uit om 500 EURO per maand te mogen overschrijden zonder echter 6000 EUR per jaar te mogen overschrijden. Er werd in die zin dan ook een wetsontwerp ter verbetering van het oorspronkelijke ontwerp aangenomen. De maatregel en het verbeterde wetsontwerp zullen op 1 juli 2018 in werking treden. We houden u op de hoogte van dit dossier via een artikel op onze website.

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017