NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Doelgroepvermindering oudere en jonge werknemers in Vlaanderen: wijzigingen in 2020 bekrachtigd!

09.01.2020


De wijzigingen inzake doelgroepverminderingen in het Vlaamse gewest werden bekrachtigd vanaf 1 januari 2020. De leeftijd voor de doelgroepvermindering oudere werknemers wordt opgetrokken tot 58 jaar en de vermindering voor middengeschoolde jongeren wordt

Welke wijzigingen?

Zoals aangekondigd in een vorig artikel (Oudere werknemers en jonge werknemers in Vlaanderen: nu aanwerven of in 2020?) wijzigt de Vlaamse regering twee punten inzake doelgroepvermindering* :

 1. doelgroepvermindering oudere werknemers: de vereiste leeftijd  voor deze vermindering wordt van 55 op 58 jaar gebracht;
 2. doelgroepvermindering jonge werknemers: de vermindering voor middengeschoolde jongeren wordt afgeschaft. Het betreft jongeren die hoogstens een diploma van het secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift hebben.

1. Doelgroepvermindering oudere werknemers: aanpassing van de leeftijd naar 58 jaar

Nieuw vanaf 1 januari 2020

Voor het recht op de doelgroepvermindering oudere werknemers – Vlaams gewest moeten twee werknemerscategorieën worden onderscheiden:

 1. Werknemers die al in dienst zijn;
 2. Nieuw aangeworven werknemers die niet-werkende werkzoekenden waren.

Vanaf 1 januari 2020 moet de werknemer minstens 58 jaar (in plaats van 55 jaar) zijn om het recht op de vermindering te openen.

De doelgroepvermindering oudere werknemers is dan ook als volgt vanaf 1 januari 2020 :

 

Voorwaarden

Bedrag en duur van de vermindering

Werkende (zittende) oudere werknemer

≥ 58 jaar en < 60 jaar op de laatste dag van het tewerkstellingskwartaal

600 euro per kwartaal (voltijds bedrag) voor de ganse tewerkstellingsduur

≥ 60 jaar op de laatste dag van het tewerkstellingskwartaal

1500 euro per kwartaal (voltijds bedrag) voor de ganse tewerkstellingsduur

Nieuw aangeworven oudere werknemer (werkzoekende)

≥ 58 jaar < wettelijke pensioenleeftijd op de laatste dag van het tewekstellingskwartaal

volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen gedurende het kwartaal van aanwerving + 7 volgende kwartalen

Overgangsmaatregelen

Het Vlaamse decreet voorziet in overgangsmaatregelen:

 • voor werkende oudere werknemers:
  • werkende (zittende) oudere werknemers die uiterlijk op 31 december 2019 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, kunnen tot maximum 58 jaar de doelgroepvermindering oudere werknemers blijven genieten volgens de voorwaarden die vóór 1 januari 2020 van kracht waren (daarna hebben ze de vereiste leeftijd voor de gewijzigde doelgroepvermindering)
   • Meer concreet:
    • wie als werkgever voor 1 januari 2020 al een doelgroepvermindering kreeg voor een werkende werknemer blijft deze vermindering behouden
    • oudere werknemers die voor 1 januari 2020, 55 jaar zijn en vanaf 1 januari in dienst treden bij een werkgever, openen nog het recht op een doelgroepvermindering voor werkende werknemer
 • voor nieuw aangeworven oudere werknemers (werkzoekenden):
  • niet-werkende werkzoekenden die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en uiterlijk op 31 december 2019 werden aangeworven, blijven de doelgroepvermindering oudere werknemers genieten volgens de voorwaarden die vóór 1 januari 2020 van kracht waren. Deze overgangsmaatregel is gedurende maximum 8 kwartalen van toepassing (dus uiterlijk tot het 3e kwartaal 2021).

2. Doelgroepvermindering jonge werknemers: afschaffing van de vermindering voor middengeschoolden

Nieuw vanaf 1 januari 2020

Tot 31 december 2019 openden 3 types jonge werknemers het recht op een doelgroepvermindering jonge werknemers:

 • leerlingen;
 • jonge laaggeschoolde werknemers (geen diploma van het secundair onderwijs);
 • jonge middengeschoolde werknemers (hoogstens een diploma van het secundair onderwijs of ermee gelijkgesteld onderwijs);

Vanaf 1 januari 2020 wordt de doelgroepvermindering voor de aanwerving van middengeschoolde jonge werknemers afgeschaft.

De doelgroepvermindering jonge werknemers  is dan ook als volgt vanaf 1 januari 2020:

 

Bedrag en duur van de vermindering

Leerling

1000 euro per kwartaal (voltijds bedrag met volledige prestaties) gedurende de tewerkstellingsperiode als leerling

Jonge laaggeschoolde werknemer

volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen gedurende 8 kwartalen

 

Overgangsmaatregel

Middengeschoolde jongeren die uiterlijk op 31 december 2019 worden aangeworven, blijven de doelgroepvermindering genieten die vóór 1 januari 2020 van kracht was, namelijk:

 • 1000 euro per kwartaal (voltijds bedrag met volledige prestaties) gedurende 8 kwartalen.

De overgangsmaatregel is dus uiterlijk tot het 3e kwartaal 2021 van toepassing voor aanwervingen vóór 1 januari 2020.

 

* Programmadecreet bij de begroting 2020 van 20 december 2019, BS van 30 december 2019.

 

 

 

Stéphanie Gabriel - Legal consultant


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017