NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Coronavirus: maatregelen inzake educatief verlof in het Brussels gewest

03.04.2020


De sluiting van de scholen en opleidingsinstellingen heeft het Brussels gewest verplicht maatregelen te nemen met betrekking tot de regels die betaald educatief verlof omkaderen.

De volgende regels treden tot nader order in werking.

1. Wat betreft de getuigschriften van nauwgezetheid

De getuigschriften van nauwgezetheid voor het tweede kwartaal kunnen in de vorm van een  pdf-bestand met elektronische handtekening (Word-documenten zijn niet toegelaten) en zonder stempel naar de studenten en werknemers worden verstuurd.

Als het niet mogelijk is het getuigschrift in de vereiste vorm af te leveren, kunnen de opleidingsinstellingen de afgifte van hun attest uitstellen totdat ze een ondertekend attest kunnen afleveren.

Als een student of een werkgever absoluut een attest nodig heeft, dan kan de opleidingsinstelling een niet-ondertekend pdf-attest aan de betrokken student bezorgen.  In dat laatste geval moet het niet-ondertekende attest zo snel mogelijk worden vervangen door een ondertekend attest. De niet-ondertekende attesten kunnen later niet worden gebruikt om een terugbetaling te bekomen.

2. Wat betreft de lesuren

Uitzonderlijk zullen de lesuren op afstand (videoconferenties, modules op afstand, taken en taakverbetering op afstand, gebruik van een onlineplatform, enz.) worden gelijkgesteld met de uren aanwezigheid in de les.

Geannuleerde uren moeten gewoon worden afgetrokken van het "aantal cursusuren die werkelijk werden gegeven".

Als er lesuren worden uitgesteld naar een latere datum, dan moet de "einddatum van de opleiding" worden gewijzigd zodat hij samenvalt met de datum waarop het laatste examen effectief plaatsheeft. Zonder deze wijziging kunnen de uren betaald educatief verlof die na de oorspronkelijke einddatum van de opleiding worden opgenomen, niet in aanmerking worden genomen.

Opgelet: De terugbetalingscycli lopen van september tot einde augustus (einde september in uitzonderlijke gevallen). Als een lesjaar door uitgestelde lessen en examens uitzonderlijk moet worden verlengd, moeten er twee terugbetalingsaanvragen worden ingediend om volledige terugbetaling te bekomen.

Voor meer informatie over deze nieuwe maatregelen: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/betaald-educatief-verlof-covid-19

3. Wat als er betaald educatief verlof voorzien is tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid?

Wanneer uren betaald educatief verlof zijn vastgelegd tijdens een dag dat de werknemer tijdelijk werkloos is, vermeldt de werkgever in de ASR scenario 5 (= elektronische mededeling van de uren tijdelijke werkloosheid die hij op het einde van elke maand indient) voor die dag enkel het resterend aantal uren tijdelijke werkloosheid die niet gedekt zijn door betaald educatief verlof.

De werknemers kunnen dus uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid ontvangen voor de resterende niet-gewerkte uren van die dag.

Voor meer informatie zie: https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_202004015.pdf

 

 

HAMDOUNE Amale - Legal advisor

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017