NL|FR|EN
Identification
        
Paritaire Comités (PC) - sectorale info
 • 100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden
 • 101 Nationale Gemengde Mijncommissie
 • 102 Paritair Comité voor het groefbedrijf
 • 103 Nationaal Paritair Comité voor de onafhankelijke cokesfabrieken en syntetische produkten
 • 104 Paritair Comité voor de ijzernijverheid
 • 105 Paritair Comité voor de non-ferro metalen
 • 106 Paritair Comité voor het cementbedrijf
 • 107 Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters
 • 109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf
 • 110 Paritair Comité voor de textielverzorging
 • 111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
 • 112 Paritair Comité voor het garagebedrijf
 • 113 Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf
 • 114 Paritair Comité voor de steenbakkerij
 • 115 Paritair Comité voor het glasbedrijf
 • 116 Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid
 • 117 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
 • 118 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid
 • 119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren
 • 120 Paritair Comité voor de textielnijverheid
 • 121 Paritair Comité voor de schoonmaak
 • 124 Paritair Comité voor het bouwbedrijf
 • 125 Paritair Comité voor de houtnijverheid
 • 126 Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking
 • 127 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen
 • 128 Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten
 • 129 Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton
 • 130 Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf
 • 132 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
 • 133 Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
 • 136 Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking
 • 137 Paritair Comité voor het scheepsherstellingsbedrijf in het Antwerps havengebied
 • 139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart
 • 140 Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek
 • 142 Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht
 • 143 Paritair Comité voor de zeevisserij
 • 144 Paritair Comité voor de landbouw
 • 145 Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
 • 146 Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf
 • 147 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand
 • 148 Paritair Comité voor het bont en kleinvel
 • 149 Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn
 • 150 Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde
 • 151 Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de arbeiders
 • 152 Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
 • 153 Paritair Comité voor de dienstboden
 • 200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden
 • 201 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
 • 202 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
 • 203 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
 • 204 Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast
 • 205 Paritair Comité voor de bedienden van de steenkolenmijnen
 • 206 Nationaal Paritair Comité voor de bedienden uit de onafhankelijke cokesfabrieken en ondernemingen van synthetische producten
 • 207 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid
 • 209 Paritair Comité voor bedienden der metaalfabrikatennijverheid
 • 210 Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid
 • 211 Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel
 • 214 Paritair Comité voor bedienden van de textielnijverheid
 • 215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf
 • 216 Paritair Comité voor de notarisbedienden
 • 217 Paritair Comité voor de casinobedienden
 • 218 Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden
 • 219 Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing
 • 220 Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
 • 221 Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid
 • 222 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking
 • 223 Nationaal Paritair Comité voor de sport
 • 224 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen
 • 225 Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs
 • 226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
 • 227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector
 • 300 Nationale Arbeidsraad
 • 301 Paritair Comité voor het havenbedrijf
 • 302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf
 • 303 Paritair Comité voor het filmbedrijf
 • 304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
 • 305 Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten
 • 306 Paritair Comité voor het verzekeringswezen
 • 307 Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen
 • 308 Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie
 • 309 Paritair Comité voor de beursvennootschappen
 • 310 Paritair Comité voor de banken
 • 311 Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken
 • 312 Paritair Comité voor de warenhuizen
 • 313 Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten
 • 314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
 • 315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart
 • 316 Paritair Comité voor de koopvaardij
 • 317 Paritair Comité voor de bewakings- en / of toezichtsdiensten
 • 318 Paritair Comité voor de dienst voor gezins- en bejaardenhulp
 • 319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
 • 320 Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen
 • 321 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen
 • 322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren
 • 323 Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden
 • 324 Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel
 • 325 Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen
 • 326 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
 • 327 Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven
 • 328 Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer
 • 329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector
 • 330 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
 • 331 Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
 • 332 Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
 • 333 Paritair Comité voor de toeristische attracties
 • 334 Paritair Comité voor de openbare loterijen
 • 335 Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen
 • 336 Paritair Comité voor de vrije beroepen
 • 337 Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector
 • 338 Paritair Comité voor de maritieme en watergebonden activiteiten
 • 339 Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting
 • 340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën
 • 341 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017