NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit: bedragen 2019

22.01.2019

Wanneer een werkgever zelf de energiefacturen van zijn werknemers betaalt, maakt deze betaling in hoofde van de werknemers een voordeel van alle aard uit. De bedragen voor 2019 zijn gekend.

Een werkgever kan beslissen de verwarmings- en elektriciteitskosten te betalen. In dat geval worden alle kosten gedragen door de werkgever en de factuur wordt aan de werkgever geadresseerd.

Deze voordelen, in de hoedanigheid van voordelen waarop de werknemer recht heeft uit hoofde van zijn dienstbetrekking, zijn onderworpen aan de bijdragen van de sociale zekerheid en aan de belastingen. De vraag die men zich dan ook stelt, is: wat is de waarde van die voordelen?

Fiscale raming

Dit voordeel wordt forfaitair geraamd zonder rekening te houden met het werkelijke verbruik. Er wordt evenwel een onderscheid gemaakt in functie van de genieter van deze verstrekking.

Voor 2019, worden de forfaits voor de bepaling van het voordeel van alle aard voor gratis verwarming en elektriciteit voor de bedrijfsleiders en directiepersoneel vastgesteld op:

  • 2.030 EUR per jaar voor verwarming
  • 1.010 EUR per jaar voor elektriciteit

Voor de andere genieters wordt het voordeel forfaitair vastgesteld op:

  • 910 EUR  per jaar voor verwarming
  • 460 EUR per jaar voor elektriciteit

Sociale raming

Met betrekking tot de verwarmings- en elektriciteitskosten, worden de sociale bijdragen berekend op de werkelijke waarde ervan.

Voor een conciërge, is de raming van het voordeel in natura gebaseerd op de forfaitaire raming die de fiscus toepast.

Bron: FOD Financiën, Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen, Aanslagjaar 2020, B.S. 22 januari 2019.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.


Aanverwante artikels:

              Pagina 1 / 6   >  >>

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017