Coronavirus: Brusselse premies voor contactberoepen en zogenaamde 'niet-essentiële' activiteiten

Van 

Via nieuwe premies verleent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ingang vanaf 1 juli 2021 steun aan contactberoepen en zogenaamde 'niet-essentiële' activiteiten die vanaf 27 maart 2021 hun verkoopsysteem moesten aanpassen (niet-essentiële activiteiten) of hun deuren moesten sluiten (contactberoepen).


De maatregel voorziet voor de betrokken ondernemingen in een premie van 1.500 (niet-essentiële activiteiten) of € 3.000 (contactberoepen) per vestigingseenheid naargelang hun activiteitssector.

De premieaanvraag moet uiterlijk op 28 juli 2021 worden ingediend.

I. Begunstigde ondernemingen:  gemeenschappelijke voorwaarden

De premieregeling is van toepassing op ondernemingen die de volgende voorwaarden vervullen:

  1. op 31 december 2020 op het grondgebied van het gewest een vestigingseenheid ingeschreven hebben in de KBO, er een economische activiteit uitoefenen en er beschikken over personele middelen en eigen goederen die specifiek voor hen bestemd zijn;  
  2. de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen bedoeld in artikel 56bis van het  Btw-wetboek niet genieten;
  3. één of meer premies bedoeld in de volgende besluiten niet hebben genoten:
  • besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 van 18 juni 2020 betreffende de toekenning van een premie voor de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door COVID-19-crisis;
  • besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 oktober 2020 treffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken;
  1. in geval van inschrijving in de KBO vóór 1 januari 2019, op eer verklaren dat hun omzetverlies voor de eerste vier maanden van 2021 ten opzichte van de eerste vier maanden van 2019 minstens gelijk is aan het bedrag van de premie;
  2. in 2019 een omzet van meer dan 25.000 euro hebben verwezenlijkt. Deze voorwaarde is niet van toepassing op begunstigden ingeschreven in de KBO vanaf 1 januari 2019.

 

II. Steun voor ondernemingen die een zogenaamde niet-essentiële activiteit uitoefenen
 

De ondernemingen die in aanmerking komen voor de steun 'niet-essentiële activiteit' zijn  ondernemingen die  hun activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 27 maart 2021 enkel hebben kunnen voortzetten via een systeem van bestellen en afhalen, levering of via een systeem op afspraak op grond van artikel 8bis van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020.

De steun bestaat uit een premie van 1.500 euro per vestigingseenheid die in het gewest actief is in een zogenaamde niet-essentiële sector. De premie wordt toegekend voor maximum vijf vestigingseenheden per begunstigde.

De lijst van zogenaamde niet-essentiële activiteiten is hernomen op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Premies voor de contactberoepen en zogenaamde "niet-essentiële" activiteiten Brussel Economie en Werkgelegenheid (economie-werk.brussels)

De begunstigde onderneming moet een van deze activiteiten, ingeschreven onder haar  btw-activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen op 31 december 2020, uitoefenen.
 

III. Steun voor de ondernemingen die een contactberoep uitoefenen

De ondernemingen die in aanmerking komen voor de steun 'contactberoepen' zijn  ondernemingen die op 27 maart 2021 verplicht waren één of meer vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te sluiten.

De steun bestaat uit een premie van 3.000 euro per vestigingseenheid die in het gewest actief is in een contactberoep. De premie wordt toegekend voor maximum vijf vestigingseenheden per begunstigde.

De betreffende activiteiten zijn de hierna hernomen activiteiten die op 31 december 2020 in de KBO ingeschreven zijn onder de btw-activiteiten van de betrokken onderneming: 96.021 – Haarverzorging; 96.022 – Schoonheidsverzorging; 96.040 - Lichaamsverzorging ; 96.092 - Plaatsen van tatoeages en piercings.

IV. Aanvraagprocedure

De bijzonderheden van de procedure voor de behandeling van de steunaanvraagdossiers en de vereffening van de steun staan op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Premies voor de contactberoepen en zogenaamde "niet-essentiële" activiteiten Brussel Economie en Werkgelegenheid (economie-werk.brussels)

De steun wordt toegekend onder de voorwaarden bedoeld in de de-minimisverordening.

Bronnen: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2021 betreffende steun aan ondernemingen die een contactberoep of een zogenaamde niet-essentiële activiteit uitoefenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS, 01/07/ 2021; ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 28/10/2020.