Coronavirus: Brusselse Tetrapremie voor restaurants, cafés en sommige leveranciers

Van 

In het kader van de coronacrisis kunnen restaurants, cafés en sommige van hun leveranciers ('reca') met een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een financiële premie van het Gewest bekomen.


1. Betrokken ondernemingen van de reca-sector

De toekenningsvoorwaarden van de gewestelijke premie zijn als volgt:

 • Beschikken over een van de NACE-codes vermeld op de website van de GOB, vóór 01.01.2021 ingeschreven onder btw-activiteiten bij de KBO; 
 • Beschikken over een geregistreerd kassasysteem ('witte kassa') als de vestigingseenheden aan deze verplichting onderworpen zijn;
 • Op 31 december 2020 ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
 • Minstens één vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben op dezelfde datum;  
 • Niet in aanmerking komen voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen;  
 • Voldoen aan de verplichtingen inzake bekendmaking van de jaarrekeningen en de sociale balans bij de Nationale Bank van België;  
 • Een Belgische zichtrekening (op naam van de begunstigde) hebben;  
 • In 2019 een omzet verwezenlijkt hebben die hoger is dan de bedragen vermeld in de volgende tabel, berekend op basis van het aantal vestigingseenheden van de onderneming die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (op basis van de gegevens die de onderneming bij de btw heeft aangegeven en waarvan de FOD Financiën uiterlijk op 19 april 2021 de ontvangst heeft bevestigd):

Aantal vestigingseenheden

Omzet 2019

1

25.000 euro

2

35.000 euro

3

45.000 euro

4

55.000 euro

5 en meer

65.000 euro

 

 • Een omzetverlies van minstens 40 % hebben geleden tussen het vierde kwartaal (K4) 2020 en het vierde kwartaal (K4) 2019 (op basis van de gegevens die de onderneming bij de btw-administratie  heeft aangegeven en waarvan de FOD Financiën uiterlijk op 19 april 2021 de ontvangst heeft bevestigd).

2. Bedrag van het voordeel

De Tetrapremie 'reca' wordt toegekend per Brusselse vestigingseenheid die in de betrokken sectoren actief is (met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming). Het bedrag is afhankelijk van het aantal voltijdse equivalenten (VTE’s) en van het percentage omzetverlies van de onderneming.

A. Ondernemingen die tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 zijn ingeschreven bij de KBO en de activiteiten van restaurants, cafés en reca-leveranciers uitoefenen

 • Bij een omzetverlies van minder dan 40 % (op basis van de gegevens die de onderneming bij de btw-administratie heeft aangegeven en waarvan de FOD Financiën uiterlijk op 19 april 2021 de ontvangst heeft bevestigd) → recht op een forfaitaire premie van € 6.000 per Brusselse vestigingseenheid.
 • Bij een omzetverlies van 40 % of meer (op basis van de gegevens die de onderneming bij de    btw-administratie heeft aangegeven en waarvan de FOD Financiën uiterlijk op 19 april 2021 de ontvangst heeft bevestigd) → recht op een variabele premie volgens onderstaande tabel:

Gemiddeld aantal voltijdse equivalenten in 2019

 

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60% (K4 2020 ten opzichte van K4 2019)

Omzetverlies van 60 % of meer            (K4 2020 ten opzichte van K4 2019)

0 tot minder dan 5

 

7.500 euro

10.500 euro

5 tot minder dan 10

 

13.500 euro

16.500 euro

10 en meer

 

30.000 euro

54.000 euro

B. Ondernemingen die vanaf 1 januari 2020 zijn ingeschreven bij de KBO en de activiteiten uitoefenen van restaurants, cafés en reca-leveranciers

Er wordt een forfaitaire premie van € 6.000 per Brusselse vestigingseenheid toegekend.

3. Procedure

Om de premie aan te vragen, moet de onderneming tegen uiterlijk 19/05/2021 het online aanvraagformulier op de website van de GOB invullen en er de volgende bijlagen bijvoegen:

 • een bankattest met vermelding van de naam van de onderneming en het overeenkomende (Belgische) zichtrekeningnummer;
 • een recto-verso foto van de identiteitskaart.

Een onderneming kan slechts één steunaanvraag indienen.

4. Anticumulatiebepaling

De verschillende premies waarin het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2021 voorziet, zijn onderling niet cumuleerbaar.

Bronnen: Gewestelijke overheidsdienst Brussel; Besluit van 15 april 2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS, 19 april 2021.