Coronavirus: tijdelijke aanpassing van de regeling inzake alternerende opleiding in het Waalse Gewest

In het kader van de afbouw van de COVID-19-lockdown heeft het Waalse Gewest specifieke steunmaatregelen genomen met betrekking tot de overeenkomst voor alternerende opleiding.


101830

In het kader van de afbouw van de COVID-19-lockdown heeft het Waalse Gewest specifieke steunmaatregelen genomen met betrekking tot de overeenkomst voor alternerende opleiding.

Korte opfrissing: de regeling inzake alternerende opleiding

De regeling inzake alternerende opleiding biedt een werkzoekende de mogelijkheid om een opleiding te volgen die afwisselend in een onderneming en een opleidingscentrum van FOREm, IFAPME of in een competentiecentrum plaatsheeft. De werkgever verwelkomt de  stagiair in zijn onderneming en duidt een mentor aan. De opleiding duurt maximum 12 maanden. De werkgever betaalt de stagiair een maandelijkse vergoeding van 350 EUR vrij van sociale lasten en betaalt de verplaatsingskosten terug.

Steunmaatregelen

De specifieke maatregelen met betrekking tot de COVID-19-lockdown zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor alternerende opleiding gesloten tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020.

1. Toegangsvoorwaarden van de versoepelde regeling

Tot 31 december 2020 is de opleiding toegankelijk voor:

  • Elke niet-werkende werkzoekende die als zodanig ingeschreven is bij FOREm op voorwaarde dat hij niet als leerling ingeschreven is voor een gelijksoortig beroep bij een onderwijsoperator of  bij een erkende operator alternerende opleiding;
  • Elke werkzoekende die opgenomen is in een omschakelingscel.

2. Verkorte opleidingsperiode in bepaalde gevallen

Wanneer de uitvoering van de alternerende opleiding plaatsvindt tijdens de periode van de inschakelingsstage bedraagt de duur ervan minder dan 9 maanden.

3. Aantal opleidingsuren

Wanneer de niet-werkende werkzoekende niet in aanmerking komt voor een inschakelings-, werkloosheids- of beschermingsuitkering noch voor een leefloon moet de alternerende opleiding:

  • minder dan 150 uur opleiding op jaarbasis bij een opleidingsoperator omvatten (dit aantal uren wordt berekend in verhouding tot de totale duur van de opleiding);
  • en minder dan 20 uur opleiding op weekbasis bij de werkgever omvatten.  

 

Bron: Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 52 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake de beroepsopleiding, genomen krachtens artikel 138 van de Grondwet, BS, 30 juni 2020.