VOV: nieuwigheden voor volgend schooljaar

article image Van 

Volgend schooljaar kunnen werkgevers ook opleidingen voorstellen aan hun werknemers zodat de werknemer een verdubbeling kan genieten van zijn recht op VOV en zal de minimumvoorwaarde van 32 uur opleiding kunnen voldaan worden bij verschillende opleidingsverstrekkers.

Opleidingen op voorstel van de werkgever: gemeenschappelijk initiatiefrecht

Volgend schooljaar krijgen werkgevers een grotere rol in het aanmoedigen van werknemers tot het volgen van opleidingen. Er wordt namelijk voorzien in een initiatiefrecht voor werkgevers om opleidingen voor te stellen aan hun werknemers. Het betreft hier wel een gemeenschappelijk initiatiefrecht: de werkgever kan de werknemer niet verplichten tot het volgen van de opleiding en het akkoord van de werknemer is bijgevolg steeds vereist.

De opleidingen die de werkgever voorstelt aan de werknemer hoeven niet gerelateerd te zijn aan de huidige job. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige job zijn en blijven ten laste van de werkgever!

Maximaal aantal uren opleiding kan worden verdubbeld

Als de werknemer akkoord gaat met het volgen van een opleiding op voorstel van de werkgever, dan krijgt hij een aanvullend recht op maximaal 125 uur Vlaams opleidingsverlof.

Meer bepaald zal een werknemer recht hebben op een maximum van 125 uur voor een opleiding op eigen initiatief én op maximaal 125 uur voor een opleiding op initiatief van de werkgever. De werknemer zal dan in totaal 250 uur Vlaams opleidingsverlof kunnen genieten.

Het aandeel van elke opleiding (opleiding op initiatief van de werknemer enerzijds en opleiding op initiatief van de werkgever anderzijds) blijft welk beperkt tot elk 125 uur. Dat betekent bvb. dat wanneer een werknemer op eigen initiatief een opleiding wenst te volgen van 150 uur en daarnaast ook een opleiding op initiatief van de werkgever van 100 uur, hij in totaal recht zal hebben op 225 uur Vlaams opleidingsverlof.

De werkgever moet in de aanvraag tot terugbetaling aangeven of de werknemer de opleiding op eigen initiatief of op voorstel van de werkgever volgt.

Minimum van 32 uur opleiding

Om aan de minimumvoorwaarde van 32 uur opleiding te voldoen en bijgevolg recht te hebben op VOV, zullen modules uit verschillende arbeidsmarkgerichte opleidingen kunnen gecombineerd worden. Deze voorwaarde zal worden nagegaan over alle betrokken inschrijvingen, en niet meer enkel bij éénzelfde opleidingsverstrekker. Ook verschillende opleidingen gevolgd bij verschillende opleidingsverstrekkers kunnen dus het recht openen op VOV mits zij in totaal minimum 32 uur bedragen.

Toepassingsduur

Deze nieuwigheden gelden voorlopig enkel voor het schooljaar 2021-2022, zijnde van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2021 tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, B.S. 1 juli 2021.