Project DUNIA : beheer van de sociale aangifte van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (PPO) via de RSZ vanaf 1 januari 2022

Van 

Vanaf 1 januari 2022 zal het beheer van de sociale aangifte van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (PPO) niet meer gebeuren via de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) maar via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).


Sinds de fusie tussen de RSZ en DIBISS bestaan er momenteel nog verschillende processen voor het beheer van de werkgevers die werden ingeschreven bij de RSZ en het beheer van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (PPO) die werden ingeschreven bij DIBISS.

Daarom heeft de RSZ een project – DUNIA (Déclaration Uniforme – Uniforme aangifte) genaamd - gelanceerd dat de integratie van de PPO in de bestaande processen van de RSZ vanaf 1 januari 2022 beoogt.

In een schrijven hieronder legt de RSZ dit project verder uit:

De werkgevers PPO zullen dit schrijven ook rechtstreeks ontvangen van de RSZ.