Klokkenluider

Na de inwerkingtreding van de Richtlijn (EU) 2019/1937 van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die schendingen op het Unierecht melden en de nationale omzettingen ervan, heeft Group S een partner in de arm genomen om u een uitgebreid meldingsplatform aan te bieden, zoals deze nieuwe regelgeving dat verplicht.  

Bedrijven met meer 250 of meer werknemers moeten vanaf vandaag een intern meldingskanaal aanbieden. Bedrijven met 50 tot 250 werknemers hebben tot 17 december 2023 de tijd om alles in orde te maken. 

Dit zijn de belangrijkste verplichtingen in de regelgeving: 

  • kanalen opzetten om meldingen te verzamelen (web, e-mail, telefoon) en een procedure instellen voor het beheer van die meldingen;
  • een onafhankelijke kanaalbeheerder (facilitator) aanstellen die vrij is van enige belangenverstrengeling;
  • een klokkenluider de mogelijkheid bieden om anoniem meldingen te maken;
  • ervoor zorgen dat de meldingskanalen op een veilige manier worden ontworpen, opgezet en beheerd, zodat de identiteit van de melder en van alle vermelde derden vertrouwelijk blijft en onbevoegde personeelsleden geen toegang hebben tot die kanalen.  

Group S en zijn partner bieden u al deze diensten aan, en in het bijzonder de volledige afhandeling van meldingen. U kunt de functie van beheerder/facilitator namelijk uitbesteden. 

Aanvraag indienen