Coronavirus: nu ook versoepeling van de fiscale gevolgen voor grensarbeiders België-Nederland (UPDATE)

Van 

Thuiswerk ingevolge de coronacrisis kan de fiscale rechtspositie van grensarbeiders wijzigen. Belgisch-Nederlandse grensarbeiders genieten nu ook een tijdelijke versoepeling.


100327

Thuiswerk ingevolge de coronacrisis kan de fiscale rechtspositie van grensarbeiders wijzigen. Belgisch-Nederlandse grensarbeiders genieten nu ook een tijdelijke versoepeling.

Op 8 april berichtten we over een versoepeling voor de Franse en Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders die thuis werken ingevolge de coronacrisis.
Op 30 april bereikten ook Nederland en België ter zake een akkoord.

Het akkoord bepaalt dat het thuiswerk in België of Nederland ingevolge de coronacrisis beschouwd wordt als prestaties in de werkstaat. Dit wel voor zover de werknemer voor de betrokken thuiswerkdag in de werkstaat zou hebben gewerkt zonder de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie.Update d.d. 20/04/2022: het begrip 'maatregelen' moet breed worden uitgelegd. Deze term omvat ook aanbevelingen, richtlijnen en praktijken van werkgevers in verband met de COVID-19-pandemie.
De regeling geldt vooralsnog voor een relatief korte periode: vanaf 11 maart t.e.m. 31 mei 2020. België en Nederland kunnen het akkoord wel met wederzijds akkoord verlengen.Update d.d. 3/6/2020: de regeling werd verlengd t.e.m. 30 juni 2020.Update d.d. 24/6/2020: de regeling werd verlengd t.e.m. 31 augustus 2020.Update d.d. 28/8/2020: de regeling werd verlengd t.e.m. 31 december 2020.Update d.d. 16/12/2020: de regeling werd verlengd t.e.m. 31 maart 2021.Update d.d. 8/3/2021: de regeling werd verlengd t.e.m. 30 juni 2021.Update d.d. 26/6/2021: de regeling werd verlengd t.e.m. 30 september 2021.Update d.d. 29/9/2021: de regeling werd verlengd t.e.m. 31 december 2021.Update d.d. 16/12/2021: de regeling werd verlengd t.e.m. 31 maart 2022. De regeling wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van drie maanden, dus tot en met 30 juni 2022, tenzij ze door één van de bevoegde autoriteiten wordt beëindigd.

Update d.d. 20/04/2022: de regeling wordt niet verder verlengd na 30 juni 2022 en zal derhalve per 1 juli 2022 komen te vervallen.

Voor de goede orde:
(a) deze afwijking geldt enkel voor thuiswerk ingevolge regeringsmaatregelen ter bestrijding van de coronapandemie. Ze geldt bijgevolg niet voor het thuiswerk dat de werknemer (ook) zou hebben gepresteerd mochten deze regeringsmaatregelen niet zijn getroffen (bvb. ingevolge een structurele thuiswerkregeling, los van de coronacrisis);
(b) de afwijking geldt evenmin voor de thuiswerkdagen waarbij de hypothetische werkstaat  noch België noch Nederland is. Dan moet immers gekeken worden naar fiscale regeling tussen respectievelijk België/Nederland enerzijds en het betrokken derde land anderzijds.

 

Bevestiging interpretatie voor bezoldigde inactiviteit ingevolge de coronacrisis en voor uitkeringen tijdelijke werkloosheid

Het akkoord herbevestigt dat bezoldigde inactiviteit ingevolge de coronacrisis op dagen waarop de werknemer zou hebben gewerkt, dient te worden beschouwd als gewerkt volgens het voorziene werkpatroon.
Het akkoord verduidelijkt dat deze regeling ook geldt voor inactiviteitsdagen die de werkgever bezoldigt met toepassing van de Nederlandse ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’.

Tevens bevestiging van de fiscale behandeling van de Belgische uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid. Deze uitkeringen zijn belastbaar in het land die de gederfde bezoldiging belast. Het akkoord verduidelijkt dat hiervoor het gebruikelijke werkpatroon voor de coronacrisis van belang is.

Bron: Overeenkomst  tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders  in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis (30/4/2020).[link]