Coronavirus: (verlenging) tijdelijke steunmaatregelen

article image Van 

In het kader van de coronacrisis verlengt de regering de tijdelijke maatregelen genomen om werkgevers te ondersteunen. Er zijn ook nieuwe maatregelen voorzien in sectoren die zwaar getroffen zijn door de crisis.

De regering had bepaalde steunmaatregelen genomen die geldig waren tot 31 maart 2021. In het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 zijn de volgende maatregelen nu verlengd:

  •     mogelijkheid om korte arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten;
  •     terbeschikkingstelling van werknemers;
  •     verhoging van het aantal vrijwillige overuren;
  •     tijdskrediet en SWT;
  •     etc.

Elk onderwerp komt aan bod in een afzonderlijk artikel op onze website maar we geven u hier een overzicht van de maatregelen:

Maatregel Betrokken werkgevers Duur Artikel
Verlenging neutralisatie van studentenuren

Zorgsector en het onderwijs
(ook studenten in een vaccinatiecentrum komen in aanmerking)

 

1 april 2021-30 juni 2021 Coronavirus: de neutralisatie van studentenuren wordt verlengd en verruimd
Verlenging mogelijkheidheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten Zorg- en onderwijssector 1 april 2021-30 juni 2021 Coronavirus: Verlenging mogelijkheidheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten in zorg- en onderwijssector
Verlenging van de versoepeling mbt asielzoekers Ondernemingen die beroep doen op asielzoekers 1 april 2021-30 juni 2021 Coronavirus: maatregel betreffende asielzoekers (UPDATE)

Verlenging van het quarantaineverlof

Alle werkgevers 1 oktober 2021-30 juni 2021 Coronavirus: verlenging van het quarantaineverlof tot en met 30/06/2021
Tijdelijke schorsing van het tijdskrediet of thematisch verlof Alle werkgevers 1 april 2021-30 juni 2021 Coronavirus: tijdelijke schorsing van het tijdskrediet of thematisch verlof
(Beperkte) Verlenging Tijdelijke tewerkstelling (tijdskrediet/SWT) Zorgsector en onderwijs 1 april 2021-30 juni 2021 Coronavirus: nieuwe maatregelen inzake tijdskrediet en SWT in de zorgsector en in het onderwijs
Verlenging maatregelen inzake aanvullende pensioenen Alle werkgevers 1 april 2021-30 juni 2021 Coronavirus: maatregelen inzake aanvullende pensioenen
Verlenging van de verhoging van de niet voor beslag vatbare drempels Alle werkgevers 1 april 2021-30 juni 2021 Coronavirus: Verhoging van niet voor beslag vatbare drempels verlengd tot 30 juni

Verlenging van de 120 extra vrijwillige overuren

Werkgevers van cruciale sectoren 1 april 2021-30 juni 2021 Coronavirus en cruciale sectoren: uitbreiding tot 30 juni van 120 extra vrijwillige overuren
Verlenging maatregel mbt terbeschikkingstelling en tijdelijke arbeid in bepaalde sectoren Zorgsector en onderwijs 1 oktober 2021-30 juni 2021 Coronavirus: terbeschikkingstelling en tijdelijke arbeid in bepaalde sectoren – verlengingen

 

Ter ondersteuning van werkgevers die zwaar zijn getroffen door de crisis zijn in specifieke sectoren bovendien nieuwe tijdelijke steunmaatregelen voorzien. Het betreft meer bepaald:

Maatregel Betrokken werkgevers Duur Artikel
Vermindering van sociale bijdragen voor werkgevers van de reissector Reissector 2e kwartaal 2020, 4e kwartaal 2020, 1e kwartaal 2021 en 2e kwartaal 2021 Coronavirus: Vermindering van sociale bijdragen voor werkgevers van de reissector
Nieuwe DGV voor bepaalde werkgevers van de hotelsector Hotelsector 1 april 2021 – 30 juni 2021 (2e kwartaal) Coronavirus: nieuwe doelgroepvermindering voor bepaalde werkgevers van de hotelsector
Nieuwe DGV voor bepaalde werkgevers van de evenementensector Evenementensector 1 april 2021 – 30 september 2021 (2e en 3e  kwartaal) Coronavirus: nieuwe doelgroepvermindering voor de evenementensector

 

 

Bron:

Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13 april 2021.